Issa tard wisq għal min qed jippretendi li Ali Sadr m’għandux x’jaqsam ma’ Malta

By
2018-03-29T18:26:50+02:00Thu, 29th Mar '18, 14:54|

L-arrest ta' Ali Sadr għamel il-ħsara lil Malta. Il-fatt li m'huwiex mixli b'reati kriminali li seħħew f'Malta mhux daqstant importanti. U mhuwiex qed jiġi mixli b'reati kriminali li seħħew hawn Malta għax l-awtoritajiet Maltin ħallewħ igħaddiha lixxa. Qed jiġi mixli mill-awtoritajiet Amerikani fl-Istati Uniti talli kiser il-liġijiet ta' dal il-pajjiż. Il-fatt li m'huwiex qed jiġi mixli b'reati [...]

L-awdituri tal-bank

By
2018-04-02T19:41:38+02:00Thu, 29th Mar '18, 08:17|

Sabiex kollox jimxi ħarir ikun jeħtieġ li nserrħu fuq l-istħarriġ li jagħmlu d-ditti tal-awdituri biex jiġu verifikati u ċċertifikati talbiet li jsiru minn kumpannji. Hi tassew ħaġa minn ewl id-dinja - mhux f'Malta biss - li d-ditti tal-awdituri ħafna drabi jsibu ruħħom bejn ħalltejn meta jkollhom jew jagħżlu li jaġixxu fl-interess pubbliku bħala uffiċjali indipendenti jew inkella li jaġixxu fl-interess tal-klijenti tagħhom. [...]

Go to Top