Kemm trid propagandisti biex tagħmel bolla?

By
2018-04-23T10:46:17+02:00Sat, 21st Apr '18, 05:51|

Tiftakruhom il-bolol? Għadha teżisti entità statutorja, wirt ta' żmien il-brodu, li tiddeċiedi dwar l-istampi li għandhom jidhru fuq wiċċ il-bolol. U dment li din l-entità għadha hemm, tajba biex tintuża għat-tqassim taċ-ċejċa. Iservu fuq din-elentità hemm mill-inqas tliet propagandisti tas-Super 1 -- Clint Bajda, Clifford Galea, Owen Galea -- flimkien ma' Norma Saliba, President tal-hekk [...]