Tiftakruhom il-bolol? Għadha teżisti entità statutorja, wirt ta’ żmien il-brodu, li tiddeċiedi dwar l-istampi li għandhom jidhru fuq wiċċ il-bolol. U dment li din l-entità għadha hemm, tajba biex tintuża għat-tqassim taċ-ċejċa. Iservu fuq din-elentità hemm mill-inqas tliet propagandisti tas-Super 1 — Clint Bajda, Clifford Galea, Owen Galea — flimkien ma’ Norma Saliba, President tal-hekk imsejjaħ istitut tal-ġurnalisti – istitut li sal-lum baqa’ ma onorax lil Daphne Caruana Galizia. Min jaf, forsi Norma għad toħroġ bl-idea li jitqiegħed ritratt ta’ Daphne fuq il-bolla li jmiss li toħroġ. Tkun ingħatat ġieħ pjuttost kajman, iżda għallinqas jibqa’ ġieħ,