L-għanqbuta tal-għasel,

B’għan u skop li jgħaġġbek.

Nirreklamaw il-pajjiż qisu ġenna fl-art,

Nispekulaw bla qies, art il-ħela u l-iskart.

Jiġu, jiġu biex ifittxu ħajja aħjar,

Mingħalihom li ħa jsibu l-ġid, forsi jduqu l-kavjar;

Mur fehmom li l-liġi taqdi biss lil kbar.

Mur spjegalhom li fejn ġew probabbli agħar,

Daħħala f’rashom li għandhom ħajjithom bid-dejn,

Nies li ġew hawn għal futur aħjar,

Iżda ħa jmutu mingħajr ‘qas biss ikunu faddlu xejn.

Kera tad-dar li tifga lil dak li jkun,

Taqbdek minn għonqok u tagħsarlek il-pulmun.

Ngħidulek li hawn xogħol ghal kullħadd,

Nigdbulek li hawn irwol għalik f’dan l-istat;

Imbagħad tirrealizza li l-pagi huma pastażata,

Tanalizza l-fatt li s-sinjuri għamlu straġi, 

Li s-sistema’ hija totalment kazzata.

Iżda dan huwa kollhu tiżjin,

Gidba oħra f’art is-serenita’,

Mixtrija bil-but mxaħħam bit-tixħim,

Miżjuda f’moħħna minn nies ħallelin.

Fin fin, mal-ħin,

Lejn is-saturazzjoni mexjin –

Bil-mod il-mod,

Lejn inkoronazzjoni resqin.

Diga’ sirna sudditti ta’ ċertu familji,

Is-sidien ta’ Malta; sa fejn jidhirli,

Lil politikanti u lil ministri

Ivvutajnilhom biex jirrappreżentaw lilek u lili,

Mhux biex japprofittaw ruħhom u jagħmlu l-liri.

Malta, l-għanqbuta tal-għasel.

Mela, hawn ejja ta’, ara x’tagħmel…