Dawn x’affarijiet huma? Ħaġa bħal din għandha tgħin jew iġġiegħel lin-nies jagħżlu favur min għandu jmur il-vot tagħhom?

Filwaqt li hemm ħafna u ħafna x’wieħed jikkritika f’Edward Scicluna, taħsbu li b’attività bħal din in-nies ser ikollha seba’ mitt sena biex lil Kristy Debono taraha mlaħħqa bħala Ministru tal-Finanzi?