Magħqudin flimkien, ngħelbu l-biża’

By
2021-08-30T11:32:27+02:00Mon, 30th Aug '21, 09:01|

Nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil kull min f'dawn l-aħħar ġranet bgħatli messaġġi ta' appoġġ u ta' solidarjetà. Kont taħt pressjoni kbira u kont appik wasalt biex inċedi l-armi. L-intimidazzjoni taf tkissrek. Ma nistax ma nroddx ħajr ukoll lill-ġurnalisti sħabi u lill-mexxejja ta' diversi mezzi tax-xandir li offrewli l-għajnuna kollha tagħhom u ma qagħdux jistennaw sakemm ikun [...]