Għadni qed nogħmodha u nipprova naħdem fuqha mal-pulizija, avukati u l-awtoritajiet kompetenti għalhekk din mhix kummentarju fuq is-suġġett. Nipprova nagħmel dak kif inkun nista’ nerġa nibda naħdem.

Imma xi ħadd, xi mkien, qed jibgħat emails li jidhru qishom bgħatthom jien u qed jibni websites foloz li jidhru qishom miktubin minni. Li mhumiex.

Dawn l-emails u l-websites foloz iżidu mal-konfoffi fabbrikati minn Yorgen Fenech. Konfoffa addizzjonali li toħroġ minn dawn l-emails u websites foloz hi li jien marid mentalment, li kultant nieħu xi mediċini, li jien marid u m’iniex f’sikkti. Li mhux veru xejn.

Mhux bilfors li min bagħat dawn l-emails foloz jew bena din il-website falza jippretendi li kulħadd se jemmen li huma awtentiċi. Imma dak li hu għaddej – li juruni bħala buffu kultant – hija “evidenza” fabbrikata li fil-futur se ssib postha fil-midja soċjali biex tagħti “prova” li jien miġnun.

Hemm ħafna stampi foloz fuq il-midja soċjali ta’ affarijiet li taparsi qalet Daphne Caruana Galizia dwar dak li trid jiġri lil xi tfal. Taqgħux għalihom dawn l-istampi foloz. U taqgħux għal affarijiet simili fabbrikati biex jiskreditaw lili.

Din hija parti minn kampanja akbar. Yorgen Fenech din il-ġimgħa akkużani fil-qorti li għamilt pressjoni fuq imħallef biex iżommu l-ħabs. L-istampa wkoll kitbet dwar dan mingħajr ma kkumentaw li Yorgen Fenech kien qed jitkellem dwar storja li l-Imħallef Giovanni Grixti xtara dgħajsa mingħand George Fenech li kollha kemm huma rrapurtaw bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin li ktibt jien. Ħadd mhu qed jistaqsi għaliex Yorgen Fenech għamel protest ġudizzjarju kontrija u mhux kontrihom.

Ritratt ta’ wiċċi spiċċa fuq l-ewwel paġna ta’ ġazzetta u fuq il-midja soċjali bdiet litanija ta’ kummenti minn nies li qed jgħidu li ħaqqni nitgħallem lezzjoni. Iva, Yorgen Fenech speċjalista biex jgħallem lezzjonijiet lill-ġurnalisti.

Dawn l-aħħar jiem irċejevt ħafna aktar messaġġi anonimi fuq il-mobile mis-soltu fejn qed jippruvaw jibbuljawni u jiskoraġġuni.

Illum, Simon Mercieca “staqsa” jekk naqlax €30,000 mingħand Repubblika (le), u jekk Repubblika tikrix l-uffiċċji tagħha mingħandi marti (lanqas). It-tweġiba mhix importanti. L-importanti hu li l-mistoqsijiet jinqraw fuq il-midja soċjali u l-kontenut falz jiġi maħsub li hu veru.

Ara. Jien dan biss nista’ ngħid. Jekk taqra xi ħaġa attribwita lili li ma tidhirx qisha miktuba minni, iċċekkja u erġa’ ċċekkja jekk verament ktibthiex jien. Jekk qrajt aktar minn żewġ artikli tiegħi taf li, jekk m’jien xejn iżjed, jien konsistenti. Tħallihomx jingannawk b’indirizz familjari tal-email, jew bid-dehra familjari tal-website. Jekk meta taqraha ma tinżillekx li ktibtha jien, kważi ċertament ma ktibthiex jien.

Imma jkolli nistqarr. B’din il-mossa, dawn it-talin iridu jakkwistaw ħafna affarijiet, fosthom li jaħluli l-ħin nagħmel rapporti lill-pulizija u ilmenti ma’ regolaturi tal-internet minflok nikteb l-istejjer u l-kummentarju tiegħi hawnhekk. U kif tista’ tara, qed jirnexxilhom.