F’konferenza li ser issir dalwaqt, Owen Bonnici ser jgħallimna dwar kif għandna nevitaw il-mibgħeda fid-diskors. Issa konna diġà nafu li dan tgħidx kemm huwa favur li jkollna soċjetà tolleranti msejsa fuq ir-rispett reċiproku u favur b’mod partikolari r-rispett lejn dawk li ma taqbilx magħhom kull darba li – għal ħames mitt darba wara xulxin – kien jagħti ordnijiet sabiex jitneħħew fjuri u xemgħat li kienu jitqiegħdu quddiem il-bini tal-qorti fost l-għajta biex isseħħ ġustizzja ma’ Daphne Caruana Galizia.

Niftakru dwar l-impenn li għandu favur il-kelma ħielsa kull darba li niftakru li kien tneħħa minn Ministru tal-Ġustizzja bil-għan li dak li jilħaq floku jwaqqaf dak il-ġenn.

Niftakar ukoll fl-argumenti li kien ġab fil-qorti f’kawża li jien kont għamiltlu: kien stqarr li ħass il-ħtieġa li jiċċensura l-protesti tagħna fl-interess tal-ordni u tal-armonija pubblika. Li kieku stajt intemm kliemu, kont ngħid li kulħadd huwa intitolat għall-fehmiet li jdoqqu għal widnejn il-partitarji tiegħu, inkella jkun jeħtieġ li jżommu s-skiet.

Niftakar dwar l-imġiba tiegħu li tant tat arja lill-manigoldi u l-bulijiet u ħeġġithom biex ikomplu jagħtu fastidju lil dawk li kienu qed jipprotestaw. Ma kinitx biss marti li daqet attakk fiżiku fuq persunitha u tkissir ta’ ħwejjiġha mill-partitarji ta’ Owen Bonnici ħdejn il-mafkar.

Meta nisma’ lil Owen Bonnici jitkellem kontra l-mibgħeda fid-diskors nisħajlu qisu Genghis Khan jippriedka favur il-paċi fid-dinja.

Lil dawk li għażluh biex jitkellem fil-konferenza ngħidilhom li, bl-istess mod li hu kien inkoraġġixxa l-vjolenza, il-velenu u l-mibgħeda tal-partitarji tal-partit tiegħu, intom ukoll qed tinkoraġġuh.

Kont nippretendi mġiba aħjar minnkom.