Malli l-uffiċjali tal-Partit Laburista waslu għan-numru 964 fil-lista twila ta’ wegħdiet elettorali, x’aktarx ħassew li ma kienx ser ikollhom il-ħila li  jagħmlu elf wegħda. Araw ftit sa fejn kellhom jaslu biex, fid-disperazzjoni tagħhom, waslu biex għaqqdu l-1000.

Agħtu daqqa t’għajn hawn taħt lejn x’qed iwiegħdu għal-latrini pubbliċi: