Dan il-pajjiż m’huwiex wieħed normali

By
2021-06-24T12:04:10+02:00Thu, 24th Jun '21, 07:09|

Li kieku Malta hi pajjiż normali, bħalissa għandna kriżi politika taħraq fuq ħoġorna. Ninsabu fuq il-Lista l-Griża mhux minħabba xi diżgrazzja li ġratilna bħal meta kienet faqqgħet kriżi dwar il-prezz taż-żejt. Jew bħal meta nkalja vapur u niġġeż il-baħar jew bħal meta jseħħ xi terremot. Dak li seħħ il-bieraħ ma kien xejn ħlief falliment politiku [...]

Biżżejjed li tissieħeb mal-forzi tal-ħażen

By
2021-06-17T13:11:06+02:00Thu, 17th Jun '21, 10:05|

Li kieku pajjiżna huwa wieħed demokratiku tassew, dak li qed iseħħ fil-Kumitat tal-Parlament dwar il-Kontijiet Pubbliċi kien jiġi kunsidrat bħala oltraġġ. Giannella Demarco hi l-avukata ta' Paul Apap Bologna: tqabbdet minnu u titkellem f'ismu. Hawn m'huwiex jiġi mgħoddi ġuri. Huwa biss xhud li m'għandu ebda ħtieġa ta' difiża jew ta' rappreżentanza. Iżda minkejja dan, għażel [...]

L-iċweċ fost iċ-ċwieċ

By
2021-06-18T08:29:20+02:00Wed, 16th Jun '21, 09:44|

Jason Micallef, li jmexxi l-istazzjonijiet propagandistiċi tal-Labour u li huwa wkoll responsabbli għall-"kultura fil-belt kapitali", tgħidx kemm tbaqbaq wara li saret il-protesta tal-bieraħ fil-lejl tal-#occupyjustice dwar dawk l-erba' kaxxi tal-injam li rama' fid-daħla tal-Belt li jieħu ħsiebhom ġardinar minfuħ li ma jiswiex karlin.   Kont appik ser inkompli nikteb sakemm ilmaħt din il-kitba ta' Martina [...]

Repubblika xxandar proposti biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni waqt l-elezzjonijiet

By
2021-06-15T16:08:06+02:00Tue, 15th Jun '21, 12:44|

Repubblika illum xandret dokument li fih sensiela ta' proposti magħmulin bil-għan li tiġi miġġielda l-korruzzjoni waqt l-elezzjonijiet u, b'mod partikolari, kontra l-abbużi li jsiru minn kandidati li jkollhom is-setgħa ta' ministru u mill-partit li jkun fil-gvern. Fir-rapport tagħha, Repubblika saħqet li l-biċċa l-kbira tal-liġijiet mhux qed jiġu osservati. Fost dawn hemm liġijiet li jipprojbixxu t-tqassim [...]

It-tifsira tal-kelma “edukazzjoni”

By
2021-06-14T13:49:56+02:00Mon, 14th Jun '21, 11:42|

It-Times of Malta llum irrappurtat li l-bieraħ fil-Każin tal-Banda ta' San Filep ta' Ħaż-Żebbuġ ir-regolamenti ta' kontra l-imxijja Covid-19  kienu qed jinkisru fil-preżenza ta' Ian Borg. U dan minnufih wieġeb li Bernard Grech kien preżenti wkoll. Eh, ma jimpurtax mela! Agħtu daqqa t'għajn lejn ir-ritratt ta' hawn taħt. Fuq ix-xellug jidher Alfred Grixti, eks-Sindku ta' [...]

Tat-TVM x’jambuni meta għandhom lil Norma u lil Quinton?

By
2021-06-11T18:38:59+02:00Fri, 11th Jun '21, 16:57|

Norma Saliba u Quinton Scerri ippruvaw - mingħajr ma rnexxielhom - li jiskużaw lilhom infushom wara li tat-TVM xandru programm dwar il-kundizzjonijiet fil-ħabs u wara li saru lmenti mal-Awtorità tax-Xandir. L-Awtorità tax-Xandir tat ordni lil tal-PBS biex ixandru filmat li jwassal is-"sitwazzjoni reali" li "tirrispetta l-intelliġenza tan-nies". Dan ma jistax ħlief ifisser li dak li [...]

Tal-Kummissjoni ta’ Venezja qed nistħajjilhom iżommu żaqqhom mgħoxijin bid-daħk

By
2021-06-09T10:57:03+02:00Wed, 9th Jun '21, 10:07|

Ma tistax ma tħossx sens ta' mistħija u tkun trid l-art tibilgħek int u taqra l-artiklu li ħarbex illum il-Ministru tal-Ġustizzja fit-Times of Malta. Huma u jaqrawh, tal-Kummissjoni ta' Venezja nistħajjilhom iżommu żaqqhom mgħoxijin bid-daħk. Buffu u baħnan tabilħaqq. Diġa' kont ktibt dwar ir-raġunijiet il-għala jidhirli li Edward Zammit Lewis m'għandux raġun. U ġaladarba Edward [...]

Ma jistħux jiddandnu bil-pjanijiet u bil-proġetti ta’ Gonzi

By
2021-06-09T10:19:13+02:00Wed, 9th Jun '21, 08:05|

Il-Ministru Miriam Dalli sejjħet konferenza stampa biex tħabbar il-viżjoni li għandha biex Malta jkollha cable tal-elettriku ta' taħt il-baħar li jgħaqqadha ma' Sqallija. Dan m'huwiex proġett li ser jitwettaq matul din il-leġislatura. Għaldaqstant din il-konferenza stampa nistgħu nqisuha bħala waħda li saret mill-Partit Laburista iżda li tħallset mill-gvern. Li kieku ried, il-Partit Laburista seta' ħabbar [...]

Baqgħu ggranfati mal-Istat li ħatfu

By
2021-06-04T14:04:18+02:00Fri, 4th Jun '21, 11:01|

Il-Pulizija flimkien mas-servizzi tal-Prosekuzzjoni qed jippruvaw jipperswadu lil qorti li Keith Schembri u sħabu kienu wettqu sensiela ta' reati kriminali b'rabta mal-iskandlu tal-Allied Newspapers li bis-saħħa tiegħu ffrodaw u serqu lill-Malta Enterprise. Parti mill-flejjes li ntużaw biex ħallsu għall-makna ġdida tal-istampar tal-Allied Newspapers  ittieħdu mill-Kaxxa ta' Malta. Minn rapport intern tal-Malta Enterprise li ġie preżentat [...]

Il-mostru li tela’ fuq il-palk u li bela’ lil dawk kollha li jfittxu s-sewwa

By
2021-05-31T17:14:24+02:00Mon, 31st May '21, 09:46|

Dan li ġej huwa estratt minn diskors li kien għamel fil-Parlament Alfred Sant fl-aħħar jiem tiegħu bħala Mexxej tal-Partit Laburista. Dan id-diskors kien għamlu fit-12 ta' Mejju 2008. Alfred Sant kien għadu kemm tilef it-tielet elezzjoni ġenerali in fila wara dawk tal-1998 u tal-2003 u fi ftit ġimgħat kien ser jieħodlu postu ħaddieħor. Fis-6 ta' [...]

Ma tridx wisq għerf biex tintebaħ min qed igawdi mid-dewmien f’kawżi li għandhom bixra politika

By
2021-05-29T09:58:22+02:00Fri, 28th May '21, 10:49|

Bosta huma dawk li jiftakru li fl-2010, jiġifieri 11 il-sena ilu, ġgajta ta' ħallelin kienet għamlet attentat biex tisraq mill-kwartier tal-HSBC f'Ħal Qormi. Dakinhar kienu ġew sparati 60 tir. Ma kienitx ġrajja li wieħed jinsieha kif ġieb u leħaq. Matul dik is-sena stess, Ċensu Muscat il-Koħħu u Darren Debono it-Tôpo (mhux Darren Debono l-coach tal-futbol, [...]

Dak li jagħżel li jibqa’ sieket, għandi kull dritt nixlieh li għandu l-faħam miblul

By
2021-05-27T07:37:30+02:00Wed, 26th May '21, 17:13|

Il-Kumitat tal-Parlament dwar il-Kontijiet Pubbliċi (PAC) jista' jitqies bħala għodda li biha jkunu jistgħu jiġu miġġielda kemm il-korruzzjoni kif ukoll in-nuqqasijiet amministrattivi. Iżda, b'xorti ħażina, r-realtà xejn ma tirrifletti dak li kien ħadem għalih Lawrence Gonzi meta, kmieni fis-snin disgħin, kien ħoloq il-PAC. Il-laqgħat tal-PAC jixbħu mhux ftit fil-monotonija s-seduti tal-Parlament f'sessjoni plenarja. Il-ħin disponibbli [...]

Dawn x’razza ta’ nies tal-mistħija huma?

By
2021-05-26T13:42:42+02:00Wed, 26th May '21, 11:57|

Dan m'hu ħadd ħlief l-ewroparlamentari Alex Agius Saliba li, biex inkun ġeneruż miegħu, qed nassumi li fixkel kumitat b'ieħor fil-bini tal-Parlament Ewropew u qara' diskors b'ieħor. Dan il-bniedem jidher li ma jażżardax jitħaddet bl-Ingliż jekk ma jkollux diskors quddiemu miktub fuq karta għaliex ara x'jiġrilu meta jsib ruħu f'sitwazzjoni li fiha jkollu bilfors jitħaddet mingħajr [...]

Jekk Clyde Caruana jridna nemmnuh li dak li stqarr għandu mis-sewwa, għandu minnufih ixandar id-dokumenti

By
2021-05-19T20:20:25+02:00Wed, 19th May '21, 17:00|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dak li Clyde Caruana kiteb fil-Facebook li hi verżjoni xi ftit aktar dettaljata tal-istqarrija li ħareġ il-Ministeru tal-Finanzi aktar kmieni llum dwar il-kwistjoni tat-taxxa maħfura taċ-Ċaqnu. L-istqarrija ta' Clyde Caruana turi li huwa jaf li ser ikollu biċċa xogħol iebsa biex jikkonvinċi lin-nies li jħallsu t-taxxa fil-ħin u fil-pront ġaladarba li [...]

Minkejja ħafna ċaħdiet mill-gvern, dwar ħlas ta’ taxxa ċ-Ċaqnu spiċċa minn fuq

By
2021-05-19T19:57:43+02:00Wed, 19th May '21, 16:33|

Agħtu daqqa t'għajn lejn id-dettalji. Dalgħodu tat-Times of Malta rrappurtaw li Charles Polidano ċ-Caqnu nħafritlu parti kbira mill-ammont ta' €40 miljun li ilu dovut sa mis-snin disgħin. Dawn kitbu li kien ħallas depożitu u ffirma kuntratt li permezz tiegħu ftiehem li jħallas il-bilanċ fuq medda ta' żmien. Iżda parti minn dan l-ammont ser jitħallas bis-saħħa [...]

Jinqalgħu ħafna għat-teatrini

By
2021-05-18T11:31:10+02:00Tue, 18th May '21, 09:04|

Hekk kif iddaħħlet mill-ġdid fil-kabinett tal-ministri ftit xhur wara li kienet warrbet minħabba ż-żwieġ tossiku li kellha ma' dak li kien id-Deputat Kummissarju tal-Pulizija, l-iskreditat Silvio Valletta, Justyne Caruana reġgħet sabet ruħħa fl-aħbarijiet. Ftit jiem wara li reġgħet inħatret, il-prim ministru taha ordni biex tħassar kuntratt li kienet tat lil Daniel Bogdanovic, eks player tal-futbol [...]

Meta tiġi darek mal-ħajt, waħħal f’Jason

By
2021-05-17T16:54:07+02:00Mon, 17th May '21, 08:04|

Bil-wiċċ tost kollu, l-bieraħ Carmelo Abela sejjaħ għar-riżenja ta' Jason Azzopardi. Fl-2010 meta kien seħħ l-attentat tas-serqa mill-HSBC, Jason Azzopardi ma kienx impjegat tal-bank. Ma kellux aċċess għat-tagħmir li jistampa l-access cards li ntużaw fis-serqa. Ma kienx intalab jixhed fl-investigazzjoni u mbagħad lill-istampa qalilha li ma jiftakarx li kien xehed. Ma kienx Jason Azzopardi li [...]

Għad jisgħobbieħ li għamel dan il-pass

By
2021-05-11T13:27:57+02:00Tue, 11th May '21, 10:51|

Fil-Facebook Christian Grima lmenta li dawk li qed jagħmlu kampanja favur il-Verità u l-Ġustizzja ma wrewx solidarjetà miegħu wara li Joseph Muscat qal li kien ser jiftaħlu libell fil-qorti talli lil Michelle Muscat qalilha li “(Lil Daphne) splodiha żewġek.” Qrajt ukoll dak li kiteb Chris Peregin ta' Lovin Malta. Dan wera' t-tħassib tiegħu dwar x'seta' [...]

Jekk Carmelo Abela jridna nemmnuh li ma’ kellu xejn x’jaqsam ma’ attentat ta’ serqa minn bank, kien messu ħareġ bi skuża kredibbli.

By
2021-05-10T12:37:37+02:00Mon, 10th May '21, 11:17|

Il-ġurnalisti tat-Times of Malta Ivan Martin u Jacob Borg, lil Carmelo Abela staqsewh dwar x'kien stqarr lill-Pulizija meta dawn kienu bgħatu għalih u nterrogawh wara li fl-2010 kien seħħ l-attentat ta' serqa mill-bank tal-HSBC Bank. Dak iż-żmien huwa kien jaħdem hemm u, għalkemm dan huwa ma kkonfermaħx, il-ġurnalisti ssuġġerewlu li huwa kellu aċċess għall-makna li [...]

Go to Top