Bħalissa għaddejja kampanja ko-ordinata biex iġġiegħel lill-Facebook tqis lil dan l-artiklu bħala spam. Qis li taqrah.

By
2018-05-18T20:09:47+02:00Thu, 17th May '18, 21:55|

L-artiklu inkiteb minn Ranier Fsadni u xxandar fit-Times of Malta dalgħodu. Bħas-soltu, l-artiklu ta' dan l-awtur huwa miktub b'mod ċar u konvinċenti. Bosta kienu dawk li qiegħdu l-artiklu fil-Facebook iżda ftit wara tneħħa wara li l-Facebook irċeviet ilmenti li dan l-artiklu huwa spam. Qed niġġieldu battalja anki biex inkomplu nsiru nafu aktar. Jekk għadek ma [...]

Pulizija ferut? Ejjew inwaħħlu fl-attivisti.

By
2018-05-18T20:13:08+02:00Thu, 17th May '18, 21:25|

Bħalissa membri tal-familja ta' kuntistabbli tal-pulizija għaddejja minn kalvarju. Waqt li kien qed jaqdi d-dmirijiet tiegħu, żagħżugħ ipprova joqtlu. Suppost għandi ngħid li allegatament ipprova joqtlu, iżda l-arrest u taħrika tiegħu fil-Qorti - għalkemm ma jnaqqas xejn mill-preżunzjoni tal-innoċenza - jammontaw għal suspett raġjonevoli. Aħna u nistennew li jintemm il-proċess kriminali, diġa' nistgħu naraw x'ġara' [...]

Aħfrulna li sparixxejna

By
2018-05-17T19:31:41+02:00Thu, 17th May '18, 07:23|

Din il-website ma kinetx qed taħdem għal kważi 15-il siegħa wara dak li jissejjaħ DDoS attack, att ta' sabutaġġ. Skont ma qaluli l-inġiniera ta' din il-website, l-attakk kien sforz kbir mhux ħażin, sforz bla ħniena, wieħed ippjanat sew u ffukat biex lil din il-website iżommha ma taħdimx kemm jista' jkun fit-tul. Mhux kumbinazzjoni li min [...]

Go to Top