Impunità

By
2018-05-15T14:48:46+02:00Tue, 15th May '18, 09:50|

Joseph Muscat u l-klikka tiegħu qed jistaħbew wara l-inkjesti maġisterjali biex jassiguraw lid-dinja li l-allegazzjonijiet dwar reati kriminali li huma involuti fihom qed jiġu investigati u li jekk jinstab li saret xi ħaġa ħażina, jittieħdu l-passi meħtieġa. Din mhi xejn ħlief gidba. F'Malta l-maġistrati ma jagħmlux xogħol il-pulizija. Mhumiex detectives. Ma jinvestigawx reati kriminali. U [...]

Araw kif għandhom ikunu protetti l-whistleblowers

By
2018-05-15T14:44:32+02:00Tue, 15th May '18, 07:36|

Il-Gvern ta' South Australia qed itejjeb il-liġijiet li jħarsu l-whistleblowers biex jipproteġi uffiċjali pubbliċi minn kull tip ta' konsegwenza meta dawn jiddeċiedu li joħorġu informazzjoni li jkollhom fil-pubbliku jekk ma tkun ittieħdet l-ebda azzjoni wara li l-ewwel ikunu ressqu lment internament. Jiġifieri, fi ftit kliem, jekk impjegat tal-istat ikun jaf b'xi ħaġa li tkun saret [...]

Il-verità mikxufa

By
2018-05-15T14:47:43+02:00Tue, 15th May '18, 06:08|

Dalgħodu quddiem l-uffiċċju tiegħu. #Reżistenza. Ritratt għal Reuters ta' Darrin Zammit Lupi. Din li ġejja hi stqarrija tal-grupp #Reżistenza: Ir-Re jinsab għarwien Meta ċ-ċittadinanza Maltija tirrendiha l-oġġett ta' negozju tkun qed tarmi l-valur fundamentali tagħha u ftit huma dawk li jkunu lesti li jixtruha li kieku ma kienx għall-fatt li din tiftaħ il-bibien beraħ għall-bqija [...]

Go to Top