Il-gvern liberali, sekulari u riformista tiegħek għadu kif nefaq €32,000 fuq kuruni tar-rużarju, bagħathom Ruma bl-ajru biex jitbierku u ġabhom lura biex iqassamhom bħala għotjiet tal-istat

By
2018-05-29T21:26:04+02:00Thu, 24th May '18, 19:45|

Imma possibbli min joħroġ b'dawn l-ideat? Il-Ministru Michael Falzon, id-dilettant tal-logħob tan-nar li l-karriera politika tiegħu b'xi mod irnexxielha tiskansaha mill-iskandlu ta' Gaffarena, illum qal lid-Deputat Karol Aquilina li 2,000 anzjan residenti fl-istituzzjonijiet ġerjatriċi tal-istat issa huma kburin li saru sidien ta' kuruni tar-rużarju mbierka mill-Papa nnifsu. Falzon kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari f'isem l-assistent [...]

Il-Bank Pilatus twaqqaf bis-saħħa ta’ flus miksuba mill-kriminalità – Kap Prosekutur Amerikan

By
2018-05-29T21:25:02+02:00Thu, 24th May '18, 10:32|

Il-Kap Prosekutur Amerikan li qed imexxi l-każ kontra Ali Sadr li jinsab mixli b'numru ta' akkużi fosthom frodi bankarja u ksur ta' sanzjonijiet qal lill-Qorti Federali Amerikana li kull kapital jew sehem li Ali Sadr għad għandu fil-Bank Pilatus tilef kull dritt għalih għax il-bank twaqqaf bis-saħħa ta' flus miksuba mill-kriminalità. Din hija l-aktar stqarrija [...]

Go to Top