Imma possibbli min joħroġ b’dawn l-ideat?

Il-Ministru Michael Falzon, id-dilettant tal-logħob tan-nar li l-karriera politika tiegħu b’xi mod irnexxielha tiskansaha mill-iskandlu ta’ Gaffarena, illum qal lid-Deputat Karol Aquilina li 2,000 anzjan residenti fl-istituzzjonijiet ġerjatriċi tal-istat issa huma kburin li saru sidien ta’ kuruni tar-rużarju mbierka mill-Papa nnifsu.

Falzon kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari f’isem l-assistent tiegħu Tony Agius Decelis, li probabbli li din l-idea brillanti kienet tiegħu.

Jekk xi ħaġa hekk tagħmilhom kuntenti, m’għandi l-ebda oġġezzjoni. Imma huwa ovvju li wieħed jistaqsi jekk din hix xi ħaġa li għandu jidħol fiha l-Istat bil-flus mit-taxxi tagħna.

Jekk il-prezz li bih inxtraw il-kuruni tar-rużarju jinħass eċċezzjonalment għoli, l-informazzjoni tista’ tqarraq bik. Għax xi mkien hemm merfugħa mal-1,000 kuruna oħra biex tintuża fil-futur.

Li jfisser li l-prezz finali ta’ kull kuruna huwa ta’ 10 ewro. Naħseb naqblu li huwa prezz ġustifikat….għax wara kollox min jista’ jpoġġi prezz fuq barka Papali?

Ara fiex spiċċat ir-repubblika tagħna.