L-Isqof ta’ Għawdex ihedded blogger fir-Renju Unit bi proċeduri legali

By
2018-08-24T14:05:08+02:00Thu, 23rd Aug '18, 10:15|

L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech qabbad avukati biex ihedded blogger Kattoliku fir-Renju Unit bi proċeduri ċivili u kriminali fuq kummenti li dan għadda dwar allegazzjonijiet li kienu xxandru fl-2015 f'rapport fil-Malta Today.  Ir-rapport kien ittratta l-każ ta' qassis Għawdxi Joseph Bezzina u l-allegazzjoni li l-Isqof Mario Grech għattielu fuq allegazzjonijiet li seħħew xi abbużi fuq [...]

David Casa jikteb fl-EU Observer: tliet stadji ta’ kastigi għat-tradituri

By
2018-08-24T14:03:47+02:00Thu, 23rd Aug '18, 10:14|

Illum fuq l-EU Observer David Casa jikteb ‘dwar kif ġie attakkat minn Malta talli ddefenda s-saltna tad-dritt’ u jsemmi għal tliet stadji ta' kastigi. “Fl-ewwel stadju jsir theddid bil-kawżi fil-qorti. F'dawn l-aħħar xhur, jien ġejt mhedded pubblikament kemm mill-FIAU u mill-avukati ta' Schembri li kumbinazzjoni huma wkoll l-avukati ta' sid il-Pilatus Bank. “Fit-tieni stadju jintensifikaw [...]

Go to Top