Day: August 9, 2018

Edward Scicluna jiswa’ għal xi ħaġa?

Edward Scicluna jiswa’ għal xi ħaġa?

Ftit ħafna huma dawk li kwart ta’ biljun ewro ixommuhom, aħseb u ara jarawhom b’għajnejhom. Ċifri bħal dawn qajla jagħmlu sens mal-biċċa l-kbira tal-poplu. Mhux għax il-poplu ma jafx igħodd sal-għaxra. Iżda għaliex ċifri bħal dawn huma ta’ barra minn hawn u lil hinn mir-realtà li fiha jgħixu n-nies. Il-gvern qed iserraħ fuq din ir-realtà …

+ Read More