Edward Scicluna jiswa’ għal xi ħaġa?

By
2018-08-10T09:19:33+02:00Thu, 9th Aug '18, 10:43|

Ftit ħafna huma dawk li kwart ta' biljun ewro ixommuhom, aħseb u ara jarawhom b'għajnejhom. Ċifri bħal dawn qajla jagħmlu sens mal-biċċa l-kbira tal-poplu. Mhux għax il-poplu ma jafx igħodd sal-għaxra. Iżda għaliex ċifri bħal dawn huma ta' barra minn hawn u lil hinn mir-realtà li fiha jgħixu n-nies. Il-gvern qed iserraħ fuq din ir-realtà [...]