Ali Sadr dan li ġej qed jaqraħ

By
2018-08-12T11:18:16+02:00Fri, 10th Aug '18, 14:59|

Entità bl-isem Pilatus Holdings ħarġet stqarrija li permezz tagħha qalet li għandha titneħħa l-immunità ewroparlamentari ta' David Casa sabiex ikunu jistgħu jwerwruh b'xi kawża. Kuntrarjament għal dak li ġie rappurtat illum fl-istampa, Pilatus Holdings m'huwiex bank. Allura mhux minnu li llum kien hemm xi kunflitt bejn ewroparlamentari u bank. Pilatus Holdings hi entità li kienet [...]

Il-Maġistrat Aaron Bugeja: “mhux xogħli li nsir naf min hu sid l-Egrant”

By
2018-08-10T11:50:08+02:00Fri, 10th Aug '18, 09:08|

Minn traskrizzjoni ta' sensiela ta' mistoqsijiet li saru mill-Maġistrat Aaron Bugeja fl-inkjesta Egrant, li jinsabu f'parti mir-rapport li ma ġiex imxandar u li jien rajt b'għajnejja, juru li l-Maġistrat interpreta t-termini ta' riferenza li kien ingħata fis-sens li kull indaġni dwar l-identità ta' sid l-Egrant kellha tiġi eskluża. “Se nagħmilielek ċara. It-terms of reference tiegħi [...]

‘Issa int imiss’

By
2018-08-10T11:51:29+02:00Fri, 10th Aug '18, 08:46|

Jekk int, waqt li tkun miexi fit-triq, tkun dejjem beżgħan li jista' hemm xi ħadd lest għalik biex joqtlok, taħsibha darbtejn għandekx toħroġ timxi fit-triq. Il-biża' li joqtluk taħdem bħall-forka. Hi għodda klassika wżata mill-Mafja. Kull ġurnalist li ħadem fl-Italja jista' jikkonferma li l-mod kif ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia jixbaħ bil-wisa' l-mod kif kienu [...]

Go to Top