M’hemmx paċi mingħajr ġustizzja

By
2019-04-13T19:11:46+02:00Sat, 13th Apr '19, 19:11|

Din hi l-omelija ta' Dun David Cilia fil-quddies li ta llum fil-Kappella tal-Bidnija b'suffraġju għal Daphne Caruana Galizia, 18-il xahar mill-assassinju tagħha. Il-bieraħ f’Malta ċċelebrajna Jum id-Duluri u mil-lejla l-liturġija tibda tiċċelebra Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.  Bejn dawn iż-żewġ ġrajjiet, il-lejla qed infakkru it-18-il xahar mill-assassinju ta’ ġurnalista, Daphne Caruana Galizia u noffru l-Ewkaristija [...]

Dan ukoll ġej b’xejn flimkien ma’ ‘kamra żgħira’ fil-Hilton?

By
2019-04-16T11:03:33+02:00Sat, 13th Apr '19, 17:48|

Herman Schiavone tilef postu fil-Grupp Parlamentari tal-PN minħabba laqgħa li kellu ma' Yorgen Fenech tat-Tumas Group. Iżda Kristy Debono postha żammitu u kulma għamlet kien li kitbet ittra ta' apoloġija. Araw ftit dan l-iscreen-shot meħud mill-programm ta' Net TV Iswed fuq l-Abjad preżentat mill-kandidat tal-PN għall-Parlament Ewropew Frank Psaila. Tista' ssegwi l-programm jekk tidħol f'dan [...]

Reżistenza: L-omertà toqtol. Il-verità hi t-tama.

By
2019-04-13T09:11:48+02:00Sat, 13th Apr '19, 09:11|

Reżistenza Press Release of this morning: L-istituzzjonijiet Maltin jinsabu arkuptejhom, mifnija minn taħlita ta’ inkompetenza, kollużjoni u kompliċita’. Ħadd ma għadu jagħti rendikont ta’ għemilu. Wara kollox, ġialadarba ninsabu fl-aqwa żmien, x’nuqqasijiet jista’ ikun hemm? Fis-sena 2016 pajjiżna għex mument tassew determinanti. Seta’ kien il-bidu tal-fejqan, iżda spiċċa żviluppa f’aċċelerazzjoni fit-triq qerrieda tal-korruzzjoni u l-omerta’. [...]

Go to Top