Jonathan Ferris igħid li ġie diskriminat u jitlob li jingħata kumpens

By
2019-05-10T14:50:57+02:00Fri, 10th May '19, 14:03|

Dak li kien investigatur dwar reati kriminali fil-qasam finanzjarju Jonathan Ferris qed jallega li l-Kummissarju tal-Pulizija kiser id-dritt tiegħu li ma jkunx diskriminat meta dan injora l-applikazzjoni tiegħu biex jiġi ri-integrat fil-korp tal-pulizija wara li Ferris kien tkeċċa mill-FIAU. Ferris qed jallega wkoll li ċ-ċaħda oriġinali tat-talba tiegħu biex jiġi sekondat fl-FIAU kienet ukoll diskriminatorja [...]