Palata lil tal-Labour dwar l-abort

By
2019-05-17T14:25:58+02:00Sun, 12th May '19, 21:52|

Ninsab determinat li noqgħod lura milli nitkellem favur jew kontra l-abort sakemm dan is-suġġett jibqa' kwistjoni li dwaru f'pajjiżna ma jidhirx li teżisti għażla għall-votanti. X'aktarx li jien nippreferi li noqgħod lura milli nidħol fil-mertu tas-suġġett anki jekk il-kwistjoni ssir waħda ta' kontroversja politika. Ma skantajt xejn li l-Partit Nazzjonalista żeffen il-kwistjoni tal-abort fin-nofs. Jista' [...]

The chicken monarch

By
2019-05-13T13:10:21+02:00Sun, 12th May '19, 16:24|

Din il-ġimgħa nistennew li tinqata' s-sentenza f'kawża li kien għamel Adrian Delia li permezz tagħha talab lill-Qorti tordna lill-Avukat Ġenerali jxandar ir-rapport kollu dwar l-Egrant. Hemm possibilità li l-kawża tintrebaħ u b'hekk il-Kap tal-Oppożizzjoni jkollu f'idejh informazzjoni sigrieta li s'issa kienet biss f'idejn Joseph Muscat – is-suġġett tal-inkjesta – u f'idejn l-avukat tiegħu Pawlu Lia [...]

Go to Top