Il-Qorti tisma’ t-trattazzjonijiet fil-kawża li għamlet Repubblika dwar l-indipendenza tal-ġudikatura

By
2019-05-09T11:29:09+02:00Mon, 6th May '19, 18:07|

Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili llum semgħet it-trattazzjonijiet tal-avukati ta' Repubblika u tal-Avukat Ġenerali dwar il-kawża li għamlet Repubblika li permezz tagħha talbet dikjarazzjoni li s-sitt ħatriet riċenti li saru fil-ġudikatura ma sarux skond ir-regoli tal-Kummissjoni ta' Venezja u li għalhekk dan ifisser li l-ġudikatura Maltija m'hix waħda indipendenti. Il-Qorti semgħet it-trattazzjoni ta' Simon Busuttil u [...]

Miċħuda talba li għamel Konrad Mizzi biex jingħata l-fakultà li jappella minn sentenza li permezz tagħha Repubblika u Simon Busuttil ingħataw il-permess li jintervjenu f’kawża li kien għamel dwar ksur ta’ drittijietu

By
2019-05-09T11:28:03+02:00Mon, 6th May '19, 17:59|

Il-Qorti Kostituzzjonali llum ċaħdet talba li saret mill-avukati ta' Konrad Mizzi sabiex huwa jingħata l-fakultà li jappella minn sentenza li kienet tat li permezz tagħha Repubblika u d-Deputat Simon Busuttil kienu ngħataw permess jintervjeni fil-kawża li Mizzi kien għamel u li fiha lmenta li nkisrulu d-drittijiet fundamentali tiegħu bis-saħħa tal-liġi li tippermetti lil Repubblika u [...]

Go to Top