Agħtu daqqa t’għajn lejn din il-post ta’ Norman Vella. Tfiehem dwar kif ilu 6 snin il-qorti f’kawża li għamel kontra l-gvern jistenna biex l-istess gvern iressaq xhud wieħed jew prova waħda li hi waħda biex jiġġustifika r-raġuni għala kien tkeċċa.

Sitt snin sħaħ. U llum ġie mgħarraf li l-kawża ser tkompli f’Ottubru li ġej.

Grazzi għal moss minn naħa tal-gvern, Vella jirreferi għat-tibdiliet fil-kompożizzjoni tat-tribunal li mistenni jgħaddi ġudizzju fuq l-istess gvern. Hawn forsi min jistaqsi: din mhix ġudikatura indipendenti?

Norman Vella huwa xandar kapaċi u ta’ esperjenza kbira li huwa magħruf sew minħabba ż-żmien li għamel kemm fix-xandir kif ukoll fil-politika.

Iżda dak li jinsab għaddej minnu bħalissa jista’ jiġi apprezzat minn bosta nies li missew mal-qorti biex jippruvaw jieħdu drittijiethom u li sabu ruħħom miċħudin mill-ġustizzja.

Meta jkunu jridu li bilfors tgħaddi tagħhom, ta’ spiss nisimgħu Ministru jsemmu s-“saltna tad-dritt”. X’aktarx li dan isemmuh bi skuża biex ma jagħmlu xejn għaliex mid-dehra hawn liġi li tgħodd għal kulħadd ħliefhom.

Tista’ tgħid li meta kwistjoni ma tikkonċernax lilhom, jirrikorru ta’ dak li Malcolm Tucker sejjaħ bħala sistema tal-karrotta u l-frosta. Jekk għadek ma fhimtx, Malcolm Tucker wkoll kellu jispjega li min kien qed jisimgħu bi kliem li jinftiehem. “Taqbad karrotta, u wara li ddeffishielu fil-warrani, iddeffislu wkoll il-frosta u, wara li tkun għamilt dan, iddeffislu wkoll karrotta aktar ħarxa u ferm akbar.”

Is-saltna tad-dritt tkompli tagħreq meta tibda’ tinduna li, kif jaf kulħadd u kif fissirha Norman Vella, ‘tidħol il-qorti biss meta tkun ħati jew ikollok it-tort’.

Inkella jkollok tieħu l-liġi b’idejk. 

Ma tagħtix tort lil min jaqta’ qalbu jirrikorri lejn il-qorti biex jieħu l-ġustizzja speċjalment meta fuq in-naħa l-oħra jkun hemm il-gvern.