Meta l-gvern ta’ Joseph Muscat ma ħasibhiex darbtejn li jippermetti l-għoti tal-immunità

By
2019-10-14T06:15:22+02:00Thu, 10th Oct '19, 08:33|

Joseph Muscat qed igħid li ma jaqbilx mal-għoti tal-immunità sħiħa jew parzjali lix-xhieda biex dawn ikunu jistgħu jikxfu l-verità. Tkellem ukoll dwar l-esperjenzi tal-imgħoddi u stenna li kulħadd kien ser jiftakar li Meinrad Calleja ma kienx instab ħati ta' attentat ta' omiċidju minkejja l-fatt li Joseph Fenech -- magħruf bħala Żeppi l-Ħafi -- kien ingħata [...]