Joseph Muscat jeħtieġ li jwarrab minn Kastilja llum

By
2019-12-01T07:57:22+01:00Sat, 30th Nov '19, 19:04|

Ta' Kastilja lill-ġurnalisti qed itarrfulhom li Joseph Muscat se jħabbar li se jwarrab f'nofs Jannar. Dan m'huwiex aċċettabbli. Bi ħsiebna nkomplu bil-protesti tagħna għallinqas sa dakinhar li jwarrab. Issa li ħarġet il-verità, m'aħniex se nieqfu nissieltu biex issir ġustizzja. Joseph Muscat ma jistax jiddetta hu ż-żmien meta għandu jwarrab. M'huwiex se jirtira u r-riedni jgħaddih [...]

Dan li ġej kont ktibtu meta Daphne kienet għadha mimlija bil-għomor u fi żmien meta konna nafu biss farka ta’ dak li sirna nafu issa

By
2019-12-01T07:56:30+01:00Sat, 30th Nov '19, 12:38|

Dan li ġej kont ktibtu għall-ewwel darba f'The Sunday Times of Malta f'Lulju 2017. Aħsbu ftit dwar il-raġuni l-għala Joseph Muscat irid jibqa' bħala prim ministru "caretaker" sakemm il-Partit Laburista jagħżel il-mexxej il-ġdid tiegħu. L-għażla ta' Nixon Minkejja l-fatt li kien fl-ewwel terminu presidenzjali tiegħu ta' erba' snin li kien wettaq ħafna taħwid, Richard Nixon [...]

Messaġġ lil Miriam Dalli, Saviour Balzan u dawk kollha li issa qed jistenbħu: għada ngħaqdu magħna fil-protesta

By
2019-12-01T07:55:30+01:00Sat, 30th Nov '19, 12:24|

Myriam Dalli stqarret li tinsab irrabjata dwar dak li seħħ. Saviour Balzan stqarr li Joseph Muscat jeħtieġ li jwarrab. Chris Fearne stqarr li s-sitwazzjoni hi waħda serja ħafna. U Evarist Bartolo għadu jitkellem dwar l-allat u l-annimali. Lil dawn kollha m'għandix għalfejn infakkarhom li aħna ma konniex f'pożizzjoni aħjar milli kienu fiha huma, iżda xorta [...]

Fejn huma x-xemgħat?

By
2019-12-01T07:54:22+01:00Sat, 30th Nov '19, 07:41|

Il-bieraħ il-Comical Ali ta' Malta Karl Stagno Navarra, għamel appell għall-appoġġ lil Joseph Muscat. Lanqas titwemmen li t-tiranni jaslu biex jimmiżinterpretaw għal kollox dak li qed iħoss il-poplu bħalissa. Lil dawk li jsegwuħ talabhom biex - jaħasra - idawwru ħsibijiethom ftit fuq Joseph Muscat. L-istess Joseph Muscat li se jkollu jwarrab wara li wettaq l-agħar [...]

Il-lejla aslu wasla sal-Belt Valletta. Għad fadlilna ħafna x’nagħmlu

By
2019-12-01T07:53:15+01:00Fri, 29th Nov '19, 15:42|

Ir-reġim ta' Joseph Muscat rabat flimkien ġgajta ta' ħallelin b'katina ta' rikatti reċiproċi. Din il-katina kienet b'saħħitha daqs il-fasces u ma kienx faċli li titkisser. Madankollu kellna t-tama li malli jidher xaqq żgħir, biż-żmien kollox kien ser jiġġarfilhom. Jidher li kellu jkun kelb mill-K9 unit li qabad qattiel mingħajr ma beża' mill- konsegwenzi. Sigriet li [...]

Sandro Ruotolo: “Qafluna fil-binja tal-gvern ta’ Malta”

By
2019-12-01T07:52:14+01:00Fri, 29th Nov '19, 10:46|

Il-ġurnalist Taljan Sandro Ruotolo li jinsab Malta bħala r-rappreżentat tal-għaqda tal-ġurnalisti tal-Italja kiteb fil-Facebook dwar l-esperjenza li għadda minnha l-bieraħ bil-lejl fuq barra u ġewwa l-bini tal-uffiċċju tal-prim ministru ta' Malta. "Malta tinsab maħsuda. Il-bieraħ bil-lejl Keith Schembri, dak li kien iċ-chief of staff tal-prim ministru, ma baqax taħt investigazzjoni kriminali. Il-lejl li għadda seħħ [...]

L-appell VGH miċħud: Edward Scicluna, Chris Cardona u Konrad Mizzi huma persuni li huma taħt suspett f’inkjesta kriminali

By
2019-12-01T07:50:12+01:00Fri, 29th Nov '19, 08:54|

Illum l-Imħallef Edwina Grima ċaħdet appell li kien sar minn tliet ministri (minn dakinhar 'l hawn warrab wieħed minnhom) li riedu jirrevokaw digriet ta' maġistrat li kien ordna t-tnedija ta' inkjesta kriminali dwar l-imġieba tagħhom fil-bejgħ ta' tliet sptarijiet pubbliċi lil persuni mhux magħrufa. Legalment Edward Scicluna, Chris Cardona u Konrad Mizzi issa ma jistgħux [...]

Die Welt: “il-ġrajjiet ta’ dawn l-aħħar ġranet wrew li Malta hi Stat tal-Mafja u ta’ mistħija għall-Ewropa”

By
2019-12-01T07:49:01+01:00Fri, 29th Nov '19, 07:51|

Il-ġurnal ewlieni Ġermaniż Die Welt kellu kliem iebes dwar dak li qed iseħħ f'Malta bħalissa: "Kif rajna f'dawn l-aħħar ġranet, Malta saret stat tal-mafja. Din hi kwistjoni ta' mistħija għall-Ewropa. Issa jmiss li jintervjenu l-istituzzjonijiet Ewropej li ilhom jagħlqu għajnejhom għax-xkiel f'Malta lis-saltna tad-dritt u lil-libertà tal-istampa." Tim Roehn kiteb f'Die Welt taħt it-titlu "Metodi [...]

L-editorjal ta’ The Times ta’ Londra: Joseph Muscat “għandu jżomm ruħu ‘l bogħod mill-investigazzjoni”

By
2019-12-01T07:47:58+01:00Fri, 29th Nov '19, 07:23|

L-editorjal ta' The Times ta' Londra ta' dalgħodu jittratta dwar Malta u jikkonkludi b'dawn il-kliem: "Is-Sur Muscat qed jinsisti li m'għandniex għalxiex niddubitaw l-indipendenza tal-investigazzjoni u jgħid li għandu l-fiduċja li din ser ikollha l-ħila ssib tarf tad-delitt. Jgħid ukoll li mhux ser jagħti l-immunità għal kull min kien implikat fid-delitt. Partiti fl-oppożizzjoni m'humiex jaqblu [...]

Segwu dan il-filmat tal-waħx hekk kif il-manigoldi ta’ Joseph Muscat illegalment jaqflu lill-ġurnalisti f’Kastilja

By
2019-12-01T07:46:48+01:00Fri, 29th Nov '19, 07:12|

Dan il-filmat inġibed minn Monique Agius tan-Newsbook. Din kienet waħda minn bosta ġurnalisti li tħallew jidħlu bil-bini ta' Kastilja fit-3 ta' filgħodu. Sabu ma' wiċċhom prim ministru li wieġeb biss erba' mistoqsijiet meta kellu fejn iwieġeb 4000. Biex jevitaw li jiġu wiċċ imb'wiċċ mal-ġurnalisti, il-ministri mxew 'il barra mis-Sala tal-Ambaxxaturi waqt li l-ġurnalisti inqaflu fil-kamra [...]

Ejjew nuru lid-dinja li m’aħniex bħal Joseph Muscat

By
2019-12-01T07:44:36+01:00Fri, 29th Nov '19, 03:25|

Waqt intervista ma' TVM aktar kmieni llejla James Debono qal li jeħtieġ li noqgħodu attenti li ma nserrħux iżżejjed fuq l-istqarrijiet ta' persuna li għandha ma wiċċha sentenza ta' għomorha fil-ħabs u li qed tipprova ssalva l-ġilda tagħha. Kulma jistqarr Yorgen Fenech dwar persuni kunsidrati bħala l-imħuħ wara d-delitt u li jinsabu f'pożizzjonijiet għoljin fil-gvern [...]

Is-soċjeta ċivili issejjaħ protesta għada l-Ġimgħa: 6pm Pjazza Kastilja.

By
2019-11-28T23:01:14+01:00Thu, 28th Nov '19, 23:01|

Stqarrija ta' Repubblika, #occupyjustice u manueldelia.com Stqarrija ta’ Repubblika, #occupyjustice u manueldelia.com Illejla rajna attakk fuq id-demokrazija Maltija u fuq il-ġustizzja. Il-prim ministru eżerċita l-poteri sproporzjonati tiegħu biex ipproteġa lill-akbar ħabib tiegħu jekk mhux lilu nnifsu milli jħallsu għal egħmilhom. Ir-rilaxx ta’ Keith Schembri ma jinftihemx. Yorgen Fenech qed ikun akkużat li qatel lil Daphne [...]

Jiżbaljaw jekk jaħsbu li ser inċedulhom

By
2019-12-01T07:41:36+01:00Thu, 28th Nov '19, 22:37|

Keith Schembri inħeles. Il-Kabinett issejjaħ minkejja d-dikjarazzjoni li kien għamel il-prim ministru li kien qed jiddeċiedi dwar maħfriet waħdu, u rabat lill-ministri bil-kunfidenzjalità hi x'inhi l-fehma tagħhom. Din m'hi xejn ħlief nasba orkestrata li ċertament ma nistgħux naċċettaw. U m'aħniex ser naċċettawha. Naraw x'ser igħid il-prim ministru llejla. Iżda għada ser nerġgħu inkunu fit-toroq. Jeħtieġ [...]

Mill-biża’ jinbet il-kuraġġ

By
2019-11-29T01:17:17+01:00Thu, 28th Nov '19, 20:36|

Sa hawn kellhom il-ħila jwassluħ lil pajjiżna. B'nifisna maqtugħ qed nistennew lill-ħakkiema jiddeċiedu d-destin tagħhom u, minn fuq, jippretendu li għandna nkunu grati lejhom għal dan. Il-Kabinett qed jiltaqa' b'urġenza. Tul dawn l-aħħar erbat ijiem ittantaw jifirduna skont il-partit, nazzjonalisti jew laburisti. Meta ma rnexxielhomx li jagħmlu dan, ittantaw jifirduna skont il-preferenza tagħna għal Yorgen [...]

Dan il-filmat xerrduħ kemm tifilħu

By
2019-11-29T01:14:44+01:00Thu, 28th Nov '19, 12:00|

Dan il-filmat għandu jsegwiħ kulħadd. U mbagħad kulħadd għandu jingħaqad magħna għall-protesta nhar il-Ħadd li ġej fil-Belt Valletta fl-4pm. https://www.facebook.com/LovinMalta/videos/555173245265818/

Is-“soluzzjoni” ta’ Joseph Muscat

By
2019-11-29T01:16:03+01:00Thu, 28th Nov '19, 11:52|

X'diżastru! Kont imħajjar nikteb dwar Jeffrey Pullicino Orlando u Jason Micallef u t-tilwim fil-beraħ li hemm fost il-partitarji Laburisti. Jew dwar l-istat miskin li jinsab fih il-PN. Iżda paragunat ma' dak li jinsab għaddej bħalissa, dawn is-suġġetti huma neqsin mill-importanza. Il-priorità għandha tkun li dawk li qatlu lil Daphne għandhom jieħdu dak li ħaqqhom. F'nofs [...]

Għal Joseph Muscat il-liġijiet la jgħoddu għalih u lanqas għal min hu kompliċi miegħu

By
2019-11-29T01:13:57+01:00Thu, 28th Nov '19, 08:35|

Joseph Muscat issa qed imexxi l-kelma li jdejħ huma ndaf tazza u li l-imqareb huwa Keith Schembri, li issa warrab. Qed imexxi l-kelma fost in-nies tiegħu li m'għandhomx iħallu lin-nazzjonalisti jaħtfu r-riedni tal-pajjiż u għandhom ikomplu jagħtuħ l-appoġġ. Bħalissa l-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista qed ixerrdu propaganda biex iħajjru lin-nies tattendi għall-mass meeting tal-Ħadd li ġej [...]

Ġurnalist tal-Bloomberg: “Ikun għaqli jekk Joseph Muscat iwarrab”

By
2019-11-29T01:11:25+01:00Wed, 27th Nov '19, 19:58|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dan l-artiklu fil-Bloomberg miktub mill-ġurnalist finanzjarju anzjan Leonid Bershidsky. Huwa jikteb dwar dak li qed insejjħu bħala mafja -- is-sħubija bejn il-kriminalità, l-politika u n-negozju li f'dawn l-aħħar sitt snin iddominat lil Malta -- u li hu jsejħilha "oligarkija". Jgħid li l-każ ta' Malta huwa xhieda tal-fatt saħansitra anki pajjiżi demokratiċi [...]

L-istudenti ma beżgħux

By
2019-11-29T01:12:27+01:00Wed, 27th Nov '19, 19:49|

Studenti Universitarji li kienu qed isegwu strixxun bil-kliem "Studenti Bla Biża" waqqfu t-traffiku ħdejn il-monument tal-gwerra barra s-swar tal-belt Valletta wara li l-Pulizija għalqet kull aċċess għal misraħ Kastilja u l-misraħ ta' quddiem il-Parlament ingħalaq permezz tal-barrikati. Għal diversi minuti t-traffiku u t-trasport pubbliku mill-venda tal-Belt Valletta waqfu ħesrem hekk kif din il-protesta spontaneja inbidlet [...]

Go to Top