X’imiss wara l-Aqwa Żmien?

By
2019-10-28T15:26:55+01:00Fri, 25th Oct '19, 11:28|

Is-sinjali qed jidhru madwarna u kullimkien. L-industrija tal-gaming m'hix ser tibqa' dik li kienet għal Malta għal dawn l-aħħar 10 snin. Dawn il-kumpanniji tal-gaming issa bdew jagħmlu dak li dejjem heddew li kienu ser jagħmlu: li jparpru 'l barra minn Malta u jmorru band'oħra. Meta kienu bdew jinbtu dawn il-kumpanniji, Malta kienet għaddiet liġijiet biex [...]

X’tassew tfisser iċ-ċittadinanza

By
2019-10-25T13:46:25+02:00Fri, 25th Oct '19, 09:39|

Il-bieraħ Julia Farrugia għamlet sforz biex twieġeb għall-kritika iebsa ta' Karol Aquilina. U falliet bil-kbir fl-isforz tagħha. Biex inkunu għidna kollox, mhux lakemm wieħed joħroġ għonqu biex jiġġustifika l-bejgħ taċ-ċittadinanza Maltija. Ġustifikazzjoni għal skema bħal din hi diffiċli ħafna. Julia Farrugia l-bieraħ qalet li, skont hi, l-gvern Malti "ma jistax jaqbad u jirrevoka ċ-ċittadinanza" ta' [...]

Go to Top