“Viva l-Lejber”

By
2019-10-14T06:14:07+02:00Fri, 11th Oct '19, 15:53|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dan ir-rapport mill-qorti. Żewġ imħallfin ddeċidew appelli minn sentenzi li ttrattaw dwar l-istess artiklu. Il-kwistjoni kienet dwar jekk artiklu mxandar f'The Malta Independent dwar Keith Schembri  - il-prinċep tad-dlamijiet innifsu li huwa wkoll l-id il-leminija tal-prim ministru - u dwar dak li jeħodlu ħsieb in-negozji tiegħu, huwiex malafamanti jew le. Il-ġimgħa [...]