F’Novembru li għadda t-tmexxija tal-Partit Laburista kellha problema f’ħoġorha. Il-mexxej tal-partit kien popolari ħafna mal-partitarji tagħhom tant li min fis-sondaġġi kien jistqarr li kien ivvota Labour, kien jistqarr ukoll li jafda lil Joseph Muscat. Iżda minħabba l-fatt li Muscat kien ġie implikat f’cover-up dwar qtil li għal sentejn sħaħ ħakem l-aġenda tal-gvern, kien jeħtieġ li jwarrab. Il-mexxej tal-partit kien beża’ li seta’ jitlef il-kontroll fuq id-destin tiegħu. U kellu għalxiex jirreżisti kull attentat biex tiddabbarlu rasu.

Numru ta’ ministri fil-gvern tiegħu ma ċedewlux u qalulu li kellu jwarrab. U meta baqgħu jinsistu, Joseph Muscat spiċċa biex aċċetta d-destin li kien innegozja għalih innifsu bla ma ġie umiljat.

Il-Partit Laburista irnexxielu joħroġ mill-agħar kriżi fl-istorja politika Maltija permezz ta’ transizzjoni bla skossi li biha saħħaħ l-appoġġ popolari tiegħu, żamm magħquda t-tmexxija u ħareġ aktar b’saħħtu mill-istat li kien fih qabel il-kriżi.

Jien m’għandi ebda ammirazzjoni għal tal-Labour. It-transizzjoni bla skossi minnha nnifisha li gidba u m’hi xejn ħlief kollaborazzjoni f’cover-up ta’ korruzzjoni u qtil. L-effikaċja tal-blitzkrieg wieħed xorta waħda jista’ jirrikonoxxiha mingħajr ma jammira lin-Nażisti. Fl-2019, il-Partit Laburista kien jeħtieġlu jdabbar ras il-mexxej tiegħu u rnexxielu jagħmel dan mingħajr skossi.

Il-Partit Nazzjonalista wkoll jinsab fi kriżi. Il-mexxej tal-PN m’huwiex imdaħħal f’cover-up dwar qtil u erba’ minn kull ħames partitarji jistqarru li m’għandhomx fiduċja fih. Għaldaqstant għandha tkun aktar faċli għall-PN li jġiegħlu jitlaq b’dinjità u b’mod li ma jikkaġunalux wisq ħsara.

Adrian Delia jista’ għandu ħafna affarijiet li dwarhom hu meħtieġ li jwieġeb. Iżda m’għandux x’iwieġeb dwar il-korruzzjoni istituzzjonalizzata, dwar l-infiltrazzjoni mafjuża, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u dwar l-assassinju ta’ ġurnalista. Għaldaqstant m’għandux ikun daqshekk diffiċli għalih li jwarrab u li jinħatar floku xi ħadd ieħor.

U minkejja dan kollu, l-partit tiegħu jinsab għaddej minn maltempata sħiħa li jaħti għaliha hu biss. Jew inkella kważi hu biss.

Agħtu daqqa t’għajn lejn l-ittra tar-riżenja li Robert Arrigo bgħat lill-kollegi tiegħu fil-grupp parlamentari. Qed nirriproduċiha hawn bl-iżbalji tipografiċi b’kollox, liema ittra hi riflessjoni tal-kalibru intellettwali ta’ dak li sal-bieraħ kien wieħed mill-viċi kapijiet tal-PN.

Hi all

 I ride on the leaked letter of therese. Anybody can leak this email. But please state my name as i dont hide under anonymity.

 It is clear that the pg agenda was provoked by drip information to certain media.

Headlines saying that claudio grech report has gained ground, without this being shown or discussed at ammiistrativ or ezekutiv, confirms.

 I heard pussyfooting of taking a step sideways, forward, or back. Its the language my 4 year granddaughter tells me after her ballet lessons.

 For 30 dismal months, the pg has made everybody’s life miserable. No creation but destruction. Ultimately its a destruction of our party.

Nobody yesterday stood up , raised his/her hand, and state

I want you out, being 1/2/3/4 persons. We could have repeat the famous , well attended pg confidence meetings.

 Therese is now clear. Tmexxija means all of us 4.

Therfore , i am announcing that i will step down from vici kap on the last planned event. The kunsill generali or the maratona, which is the latest.

I do not wish to shadow any subject.

Do continue your boycott of events, as this will acelerate the impossibility of the party to survive.

The foul mouthing of new candidates has already started too . Who else can the party attract?

This , my stopping,is in stark contract to others, who, in the past ran out, escaped ,leaving the party in shambles.

The gurus can move in, as they are talented and not mediocre as was told by claudio .

The aim to oust has now turned to destruction of the party.

I did not vote for adrian. The truth must be said. He is a humane, bright, intelligent person who had a tsunami against him. No wonder other leaders asked  him to contest . kunsilli, meps and general.certainly he is slow in deciding on difficult internal issues.

Clyde, so much hours put in .

David has his own way too.

Me, full of defects , ably aided by a crowdfunding mirage.

When you realize we paid up il palazz marbles for madum ordered by j saliba, when broadcasting licences were unpaid for 5 years{177k} . When prs payments never done , when 2008 election bills ignored, u will realize this is the tip of huge uncared of problems.

Hatred is now ingrained. All strata of the party are contaminated.

This pg has never asked the question, hey we are all here, what  are we going to do together to better results?

As a creator of ideas, succesful in every sphere of my life, what is see , is totally opposite.

Go ahead, take the party over, and make it work. It is so easy.

 So much to say , but wish to restrain myself

 Kindly do not call, or answer as my statement here is clear, blunt and readable.

 Proud to be pn, and served 26 years from mayor to all sorts of jobs within. Proud to have withstood hatred from gonzi and austin,

Put in the freezer, and kept fresh …?

 Wish the pretender , good luck

Robert Arrigo kiteb b’reazzjoni għal ittra li kitbet Therese Comodini Cachia u li xxandret mit-Times of Malta.

L-ittra tiegħu turi li huwa wieħed minn dawk il-ftit li fehmu d-diffikultajiet finanzjarji kbar li jinsab fihom il-PN iżda hu wieħed minn bosta li għadu ma ntebaħx li l-partit ma jistax jieħu r-ruħ jekk bilkemm jiftakar l-iskop li għalih jeżisti.

Mhux biżżejjed li “taħdem kemm tiflaħ”. Trid tkun taf x’qed tagħmel u kif bi ħsiebek tasal għad-destinazzjoni tiegħek.

Jeħtieġ ukoll li jkollok il-ħila li tmexxi.

Kristy Debono rriżenjat mill-presidenza tal-kunsill ġenerali. Kienet irrifjutat li twarrab meta kienet inqabdet tigdeb dwar id-donazzjoni li talbet mingħand Yorgen Fenech. Iżda issa warrbet.

L-alleati ta’ Adrian Delia qed jonqsu bil-minuti.