L-avukat ta’ Yorgen Fenech’s sejjaħ lill-pulizija fuq il-paġna tal-Facebook tiegħu biex iħarrkuni talli, jgħid hu, attakkajt il-kredibbiltà tal-Imħallef Giovanni Grixti biex ninfluwenza l-eżitu tal-applikazzjoni ta’ Yorgen Fenech għall-ħelsien mill-arrest fuq pleġġ.

Jekk jiġri xi ħaġa, ngħidilkom.

L-avukat ta’ Yorgen Fenech hu Charles Mercieca. Dak li, minn lejl għal nhar, qaleb minn impjieġ fl-uffiċċju tal-prosekutur biex ikun membru tad-difiża ta’ Yorgen Fenech. Ġie mixli wkoll b’attentat ta’ tixħim ta’ ġurnalist biex jiżgura rappurtaġġ favorevoli għall-klijent tiegħu, l-allegat qattiel ta’ ġurnalista, Yorgen Fenech.

Il-klijent tiegħu, Yorgen Fenech, ikkonfoffa biex ifittixni għal ammont assurd “an absurd figure” f’qorti Ingliża meta kelli l-ardir niddeskrivi l-implikazzjonijiet tal-importanza tal-aħbar li hu kien is-sid ta’ 17 Black. Fil-frattemp, qabbad avukati lokali biex jippruvaw iwerwruni b’kawża talli staqsejt kif wieħed mill-qattiela dawwar mijiet ta’ eluf ta’ ewro fil-kasinò tiegħu.

Jekk Charles Mercieca għandu raġun u huwa verament illegali li tgħid li mħallef li qed jisma’ applikazzjoni għall-ħelsien mill-arrest bi pleġġ għandu passat li juri ċertu qrubija lejn l-akkużat, mela jkollna naraw x’inhuma l-konsegwenzi ta’ dak.

Jaffaxxinani l-fatt li Charles Mercieca jaħseb li r-rappurtaġġ u l-kummentarju tiegħi jaf kellhom l-effett li jinfluwenzaw l-eżitu tal-applikazzjoni għall-ħelsien mill-arrest ta’ Yorgen Fenech. Jidher li Charles Mercieca jaħseb li l-Imħallef Giovanni Grixti seta’ kien influwenzat minn rapporti fl-istampa. Naħseb li aktar se jsib l-imħallef urtat bl-opinjoni hekk fqira ta’ Charles Mercieca dwaru.

Taf tkun aktar fqira issa li rrifjuta t-talba tal-ħelsien mill-arrest tal-klijent tiegħu.

Jekk l-opinjoni ta’ Charles Mercieca dwari hija fjakka daqshekk, u jaħseb li jien ukoll naf nispiċċa nibdel dak li nagħmel jew dak li ngħid minħabba xi ħaġa li xi ħadd jaf jikteb dwarha fuq il-paġna tal-Facebook tagħhom, bi pjaċir inneħħi kull ħsieb ta’ hekk minn moħħ Charles Mercieca.

Jew, aħjar, minn tal-klijent tiegħu. Xejn minn dak kollu li għamel Yorgen Fenech s’issa, l-ebda theddida, l-ebda konfoffa, l-ebda attentat biex jiskreditani bil-kliem ta’ min iqabbad jitkellem f’ismu, lanqas, u speċjalment lanqas wara li (allegatament) ħallas biex tinqatel ġurnalista ma waqqafni nikteb dwar delitti li hu (allegatament) imdaħħal fihom.

Charles Mercieca jista’ jgħid lill-klijent tiegħu li lanqas din id-darba ma rnexxielu.