Il-partiti politiċi wkoll għandhom ikunu l-bidla

By
2021-09-10T18:40:25+02:00Fri, 10th Sep '21, 14:15|

Il-klabbijiet tal-futbol ma jistgħux jiddejnu. L-NGOs huma obbligati jagħtu rendikont lir-regolatur ta' kull ewro li jdaħħlu u li jonfqu. Kull min iħaddem huwa obbligat b'liġi li jnaqqas dak li huwa dovut bħala taxxa mis-salarju tal-impjegati. Kien il-Parlament li għadda dawn il-liġijiet. U huma l-membri parlamentari li jifformaw parti mill-partiti politiċi. U huma l-partiti politiċi li [...]