Min kien qed jissemma’, l-għala ma kellux permess?

By
2021-09-28T12:41:58+02:00Thu, 23rd Sep '21, 09:01|

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet ’il fuq minn mitt eċċezzjoni li għamlet id-difiża ta’ George u Alfred Degiorgio fil-kawża l-prosekuzzjoni qed tmexxi kontrihom. M'għandniex xi ngħidu, dan jawgura tajjeb għall-prosekuzzjoni li issa tista' tkompli tħejji ruħha biex tippreżenta l-każ quddiem il-ġurati u tipprova l-ħtija tal-akkużati. Kien hemm eċċezzjoni dwar parti mill-provi li kienet se tressaq il-prosekuzzjoni dwar [...]

Il-kitba tiegħi ser tkompli

By
2021-09-23T16:31:33+02:00Thu, 23rd Sep '21, 08:21|

Naħseb li diġà smajtu li, fil-jiem li ġejjin minħabba raġunijiet ta' sigurtà, ser ikolli nitlaq mill-pajjiż. Kif forsi tistgħu timmaġinaw, għandi seba' mitt sena biex ikolli moħħi mistrieħ wara li dawn ir-raġunijet jinstab tarf tagħhom. Il-familja tiegħi tgħix f'Malta, dari tinsab hawn u naqla' ħobżi minn hawn ukoll. Għaldaqstant nixtieq nibqa' hawn, jekk ikun possibbli. [...]

Go to Top