X’qed jistenna Carmelo Abela biex iħarrek lill-Koħħu?

By
2021-09-30T17:29:36+02:00Thu, 30th Sep '21, 13:20|

Il-Qorti li quddiemha qed tinstema' kawża ta' libell li għamel Carmelo Abela kontra Jason Azzopardi ċaħdet talba ta' Jason Azzopardi biex jinġiebu l-istqarrijiet li kienu għamlu band'oħra Ċensu Muscat il-Koħħu u l-aħwa Degiorgio. Band'oħra u waqt proċeduri tal-qorti dawn il-persuni - wieħed minnhom diġà ġie misjub ħati u t-tnejn l-oħra qed jistennew li jgħaddu ġuri [...]