Trid tkun Giovanni Grixti

By
2021-09-19T12:28:07+02:00Fri, 17th Sep '21, 17:26|

Tassew tal-mistħija. Is-sentenza li sar magħruf għaliha hija dik li permezz tagħha kien qabel mal-appell li kienu għamlu l-Klikka tal-Panama minn digriet tal-Qorti tal-Maġistrati li kien ordna li jingħata bidu għal inkjesta in genere dwar dak li kien qed isostni Simon Busuttil fis-sens li l-Panama Papers kellhom xamma kbira ta' twettiq ta' reat kriminali. Giovanni [...]

Taqdef għal rasha fil-ħara

By
2021-09-19T16:02:33+02:00Fri, 17th Sep '21, 16:01|

Josette Schembri Vella, magħrufa aħjar minn bosta qarrejja ta' kitbieti bħala mart il-Prinċep tad-Dlamijiet, illum - fl-aħħar - ittellgħet il-Qorti u ġiet mixlija b'ħasil ta' flus maħmuġin. Ittellgħet il-Qorti wkoll kumpannija li fiha hi għandha l-ishma. Waqt li l-avukati kienu qed jittrattaw dwar it-talba tagħha għal-libertà proviżorja, kien hemm it-tfesfis fil-widnejn dwar ċifra f'ewro b'numru [...]

Tat-TVM: tajbin biss biex jgħattu x-xtur?

By
2021-09-17T21:16:16+02:00Fri, 17th Sep '21, 10:14|

Mingħalina li ninsabu fis-sena 2021. Iżda l-fatti juru li erġajna lura għas-sena 1984. Player tal-waterpolo ġie sospiż milli jilgħab f'10 logħbiet u ġie mmultat €960 wara li l-kummissarju tad-dixxiplina tal-għaqda li tmexxi dan l-isport sabu ħati li hedded li joqtol uffiċjal tal-għaqda li torganizza l-logħob tal-waterpolo. Lest naħfrilkom jekk taħsbu li din mhi xejn ħlief [...]

L-imġiba tal-gwardjani kellha l-barka

By
2021-09-19T16:46:53+02:00Fri, 17th Sep '21, 09:24|

Agħtu daqqa t'għajn lejn din l-intervista ta' Matthew Xuereb ma' missier it-tfajla li għamlet suwiċidju fil-ħabs ta' Kordin. Żewġ gwardjani jinsabu mixlija bi qtil involontarju. F'bosta aspetti, l-verżjoni tal-missier xejn ma taqbel mal-istorja uffiċjali. Uffiċjalment, l-awtoritajiet tal-ħabs jgħidu li ma kellhomx għalxiex jissuspettaw li Kim Borg riedet toqtol ruħha b'idejha. Missierha qal lit-Times of Malta [...]

Go to Top