Għandek il-ħila li tabbanduna bniedem ferut?

By
2021-09-30T12:19:36+02:00Tue, 28th Sep '21, 14:38|

Ħaddiem li kien fuq xogħlu f'sit ta' kostruzzjoni kien il-vittma ta' inċident wara li waqa' m'għola żewġ sulari. M'għandniex xi ngħidu, weġġa' gravi. L-imgħallem tiegħu rikkbu f'karozza u ftit wara telqu fuq bankina fit-triq. Il-ħaddiem jibża' li se jaqlagħha għax kien qed jaħdem illegalment. L-imgħallem jibża' li se jaqlagħha għax ħaddmu illegalment. Id-diskorsi filosofiċi erħulhom. [...]

Skont il-Kummissarju tal-Pulizija, Jason Azzopardi u jien ma ksirna ebda liġi

By
2021-09-28T19:46:49+02:00Tue, 28th Sep '21, 11:16|

Il-Kummissarju tal-Pulizija ma aċċettax ilment li Yorgen Fenech għamel xi ftit ġimgħat ilu li permezz tiegħu xela lil Jason Azzopardi u lill-"blogger Manuel Delia" li għamlu "attakk sistematiku kontra l-Imħallef Giovanni Grixti". Yorgen Fenech allega li kitba f'din il-website u kummenti li kiteb Jason Azzopardi fil-midja soċjali kisru l-provvedimenti tal-kodiċi kriminali li jitkellmu dwar disprezz [...]

Wasal l-istaġun tal-wegħdi

By
2021-09-30T17:39:07+02:00Tue, 28th Sep '21, 09:41|

Il-prim ministru stqarr li wasal iż-żmien biex nibdew nitkellmu dwar  ir-riforma elettorali. Proprju issa jrid jitkellem? Dan ilu prim ministru sa minn Jannar tal-2020 u membru parlamentari mill-2017. U proprju issa, ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni ġenerali, deherlu li kellu jirrikonoxxi li din ir-riforma hi meħtieġa. Fil-fehma tiegħi, diskors bħal dan huwa abbuż. L-ewwel jaħtfuna [...]

Go to Top