Il-President għandu l-ħila li jgħaqqad permezz tal-imġieba tiegħu

By
2021-09-07T07:09:26+02:00Mon, 6th Sep '21, 10:40|

Fost affarijiet oħra, l-President George Vella qiegħed pubblikament iċanfar lil dawk li jikkritikawh għax, skont kif hu qiegħed kliemu, qed ixerrdu “l-impressjoni falza” li l-biċċa l-kbira ta' dawk li għandhom kariga pubblika huma korrotti, b'xi mod jinsabu mimsusin u qed jaħdmu b'risq ċerti interessi moħbijin. Il-President espriema l-appoġġ tiegħu għal kull min għandu kariga pubblika [...]

Jidher li Josè Herrera ħasibna boloh

By
2021-09-06T16:06:10+02:00Mon, 6th Sep '21, 10:40|

Josè Herrera ħabbar li ser jonfoq Eur200,000 f'attivitajiet kulturali fil-Marsa. Ħejja nasba li mingħalih li konna ser naqgħu fiha. Ħaseb li konna ser nixluh li qed juża l-flus allokati lill-Ministeru tiegħu biex jidher ħelu mal-kostitwenti. Għaliex li kieku kellna nixluh b'dan, kien jinqeda bina biex iwassal messaġġ lill-kostitwenti li dawn jaqblilhom jerġgħu jivvutawlu jekk iridu [...]

John Dalli ser jitressaq il-Qorti mixli b’korruzzjoni marbuta mal-iskandlu tat-tixħim dwar it-tabakk li seħħ 9 snin ilu

By
2021-09-06T11:29:13+02:00Mon, 6th Sep '21, 10:15|

L-eks Kummissarju Ewropew John Dalli, li fl-2012 kien ġie mġiegħel jirriżenja mill-kariga wara li kienet inbdiet investigazzjoni tal-OLAF dwar allegazzjonijiet li galoppin ta' John Dalli kien talab il-ħlas baxx baxx ta' €60 miljun mingħand kumpannija Svediża, fil-ġranet li ġejjin ser jitressaq il-Qorti biex iwieġeb għal akkużi li ser isiru kontrih. Dan il-każ ta' John Dalli [...]

AĠĠORNATA: Il-kampanja ta’ qerq online terġa’ tqajjem rasha

By
2021-09-06T16:30:14+02:00Mon, 6th Sep '21, 09:51|

Aġġornata bil-kummenti tal-President tal-IĠM Matthew Xuereb. (10:36) Emails mibgħutin lil xi mezzi tax-xandir il-lejl li għadda, taparsi mibgħuta mill-kont tal-email ġeneriku ta’ Lovin’ Malta, jinkludu links li jwasslu għal website falz ta’ Lovin' Malta li fih wieħed għandu jsib artiklu li jipprova jiskredita lid-Deputat tal-Oppożizzjoni u l-avukat parte civile tal-familja Caruana Galizia, Jason Azzopardi. Din [...]

Go to Top