Nista’ nobsor li l-President illejla qed tħossha kemmxejn skomda. Jien u naqra’ dak li xehed illum fil-Qorti l-predeċessur tagħha f’kawża li saret kontra dawk li fl-2015 organizzaw wirja ta’ karrozzi tat-tlielaq u li matulha sewwieq baqa’ dieħel fuq in-nies, bejn u bejn ruħi imaġinajt li ħasset stallett dieħel dritt f’dahrha.

George Abela kien jaf x’kienet xehdet Marie Louise Coleiro ftit tal-jiem ilu fil-Qorti. Skont hi, l-President ma jistax jinżamm responsabbli jekk jirriżulta li kien hemm negliġenza meta jittellgħu avvenimenti bħal dawn mill-Malta Community Chest Fund. Mhux għax George Abela meriha b’xi mod. Ma xehedx li fi żmienu l-affarijiet setgħu saru mod ieħor.

Iżda dak li xehed fil-Qorti m’hu xejn ħlief xilja lis-suċċessura tiegħu. Skont George Abela, Marie Louise Coleiro kienet responsabbli għal dak li ġara dakinhar tal-wirja tal-Paqpaqli.

Jien m’għandix opinjoni dwar dak li xehed George Abela. Iżda nixtieq nagħmel numru ta’ osservazzjonijiet.

L-ewwelnett, taqbel jew ma taqbilx max-xhieda ta’ Abela jew mal-fehma ta’ Marie Louise Coleiro, ir-rwol tal-President – bħala persuna li għandha dejjem iżżomm ruħħa lil hinn mill-kontroversja – issa jinsab imtappan bl-involviment eċċessiv tagħha fil-ħidma tal-Community Chest Fund.

Dak li kien beda’ bħala speċi ta’ każin fejn kienu jinġabru n-nisa tal-mexxejja kolonjali biex, bil-għan li jtaffu xi ftit il-kuxjenza kolonizzatriċi tagħhom kienu jiġbru l-flus għall-foqra lokali, ġie trasformat f’industrija nazzjonali multi-miljunarja li qiegħda tħassar il-fruntieri li jeżistu bejn ir-responsabbiltà soċjali privata, x-xogħol volontarju u l-għajnuna soċjali mill-Istat.

Is-sens komun spiċċa ġie mwarrab mill-fissazzjoni annwali li l-ġabra tas-sena li jmiss għandha dejjem tkun akbar.

Fit-teorija r-rwol tal-President m’huwiex dak li jorganizza l-ġabriet għall-karità iżda l-fatti juruna li ħafna drabi dan hu eżatt dak li jispiċċa jagħmel.

Tikkomplika l-affari wkoll is-suddizzjoni tan-nies speċjalment meta jsiru sejħiet mill-President għall-għajnuna “b’riżq kawża ġusta” mingħand l-isponsors. U filwaqt li jagħmlu minn kollox jikkuntentaw lill-President bl-għotjiet tagħhom, l-isponsors jispiċċaw iħallu fil-ġenb il-bżonnijiet ta’ ħaddieħor.

Dan diġa’ huwa ħażin minnu nnifsu. Iżda agħtu ħarsa lejn is-suddizzjoni li kien hemm fil-Qorti waqt il-kawża tal-Paqpaqli qabel George Abela xehed mingħajr ħafna pulikarja u bla tlaqliq.

Qabel tkellem George Abela, ħadd ma azzarda jitniffes dwar minn min għandha tintrefa’ r-responsabbiltà. Ħadd ma ried jagħti x’jifhem li l-President tista’ tkun responsabbli meta xi attivita’ tmur għal għajnha. U Marie Louise Coleiro Preca sfidat lil kulħadd meta staqsiet jekk kienx hemm min qed jippretendi li l-President mistennija terfa’ r-responsabbiltà. Ħadd ma ħareġ għonqu biex iwieġeb “iva”. Iżda l-kelma “iva” berrnet f’ħafna mħuħ.

Meta d-dinjita’ tal-President tinżel l-isfel, tispuinta problema ta’ natura kostituzzjonali. Dan għaliex ir-rwol tal-persuna li tokkupa din il-kariga jsir kontroversjali fejn in-nies jibdew iżommu ma’ naħa jew ma’ oħra. George Abela ma qgħadx jogħmodha. Il-kontroversja tinvolvi azzjoni fil-Qorti u, possibilment, responsabbiltajiet personali u kriminali.

Ejjew inkunu ċari. Illum George Abela qiegħed it-tkomplija tal-Presidenza ta’ Marie Louise Coleiro Preca fil-periklu.

Għandi għax naħseb li Abela fehem sew l-implikazzjonijiet ta’ dak li stqarr fil-Qorti. Għal ġurdien xiħ bħali jista’ jkun li dak li ntqal bla tlaqliq għandu rabta ma’ dak li qed iseħħ bħalissa fil-Partit Laburista. Marie Louise Coleiro Preca ċaħdet xniegħat li bi ħsiebha terġa tidħol għall-ħajja politika hekk kif jiskadielha ż-żmien tal-Presidenza tagħha. Ngħiduha kif inhi, ma setgħetx ħlief tiċħad ġaladarba għadha qed tokkupa din il-kariga.

Huma x’inhuma l-intenzjonijiet tagħha u qalet x’qalet lil ħbieb tagħha li jidhru li mexxew ix-xniegħa, Marie Louise Coleiro Preca għad għandha s-saħħa fil-Partit Laburista. George Abela jmexxi dinastija politika rivali u ibnu jista’ jsibha aktar faċli li jferfer ġwinħajħ fil-Partit kemm il-darba tiddgħajjef il-pożizzjoni ta’ Coleiro Preca.

Meta Giovanni Bonello spjega li l-kostituzzjoni tagħna inkitbet minn nies integri li stennew li r-rwoli li nħolqu jimtlew minn nies integri, kellu raġun partikolari biex ibiegħ fil-konfront tal-uffiċċju tal-President. Effettivament ir-rwol tal-President hu msejjes fuq ir-rwol tar-Re li, fl-immaġni ta’ dawk li fasslu l-kostituzzjoni tagħna, dejjem għandu jżomm ‘il bogħod mill-manuvrar politiku.

Dawn żgur ma kellhomx f’moħħom lil Marie Louise Coleiro Preca bħala l-persuna ideali għal dan ir-rwol.