Kien qal ħaġ’oħra wkoll

By
2019-11-24T19:18:34+01:00Sun, 24th Nov '19, 18:39|

Immorru lura għas-sena 2011. Lawrence Gonzi huwa l-prim ministru. Iċ-chief of staff tiegħu huwa Edgar Galea Curmi. Biex nagħmluha ċara, qatt ma kien hemm l-iċken ħjiel li Edgar Galea Curmi kien ġoloq kumpannija fil-Panama jew x'imkien ieħor biex din tirċievi flejjes mis-sidien ta' power station. Jew minn x'imkien ieħor. Cyrus Engerer -- tafuh lil dan [...]

Araw ukoll x’kienet qalet martu

By
2019-11-24T18:42:22+01:00Sun, 24th Nov '19, 17:17|

Segwu dan il-filmat ta' propaganda tal-2o13 Joseph Muscat kien wiegħed li kien ser jeħles lill-pajjiż mill-politika tribali tal-imgħoddi u li issa kienet ser tidħol il-meritokrazija u Malta ssir "Tagħna Lkoll". Araw lil mart Joseph Muscat hi u tgħid li għandha seba' mitt sena biex tgħix iż-żmien li fih uliedha jkunu jistgħu iħarsu lura lejn iż-żmien [...]

Araw ukoll x’qal dan

By
2019-11-24T18:41:32+01:00Sun, 24th Nov '19, 17:00|

Hawn fuq jidher Chris Cardona wara li wasal lura miż-żjara tiegħu f'Velbert  - arawħ mhux biss jaħlef li ma kienx minnu li kien mar ma' prostituta f'burdell waqt il-ħin tax-xogħol, iżda li l-prim ministru jemmen dak kollu li qallu. Hawn kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet ta' ġurnalista tat-Times of Malta. "Il-Prim Ministru lili jemminni mill-A saż-Ż," [...]

Araw ftit x’kienu qalu

By
2019-11-24T18:40:24+01:00Sun, 24th Nov '19, 16:55|

Agħtu ħarsa lejn ir-ritratt ta' Konrad Mizzi, il-kandidat-stilla twil tal-Partit Laburista li riedu jpunġuh bħala bniedem kompetenti lejlet l-elezzjoni tal-2013. Hawn jidher f'intervista mat-Times of Malta jgħidilna li l-għaks li n-nazzjonalisti stupidi u korrotti ħallew lil Malta fih dalwaqt jittaffa'. 'Nafu liema direzzjoni ser naqbdu,' qalilna. "Għandna roadmap". Il-ġurnalista jistaqsih: "Xi trid tfisser eżatt bil-kliem [...]

Niżguraw li ntemmu dak li bdejna

By
2019-11-24T16:47:53+01:00Sun, 24th Nov '19, 09:29|

Min jaħseb li dawk li jagħtu l-vot tagħhom lill-Partit Laburista huma nies maħkumin b'mentalità tribali li m'għandhomx il-ħila jaslu għal ġudizzju msejjes fuq il-moralità, mhux biss ikun qed jiżbalja bl-ikraħ, iżda jkun qed juri wkoll li hu stess huwa maħkum minn din il-mentalità u li hu stess m'għandux il-ħila li jagħmel ġudizzju morali. M'hemm ebda [...]

Go to Top