Fejn huma l-mexxejja?

By
2019-12-29T22:56:15+01:00Sat, 28th Dec '19, 10:02|

Jekk għandu jkun hemm bidla, jeħtieġ li nifhmu sewwa x'kwalità ta' bidla għandu jkun hemm. Il-ħsara li l-ħallelin wettqu lil Malta matul dawn l-aħħar 6 snin m'hi xejn ħlief delitt kriminali kontra l-istorja tagħna, kontra r-rispett li konna ngawdu mal-bqija tad-dinja, kontra l-identità tagħna bħala nazzjon u kontra soċjetà tagħna li hi "bażata fuq ix-xogħol". [...]

Din m’hix ġustizzja. Fil-5 ta’ Jannar nerġgħu noħorġu biex nipprotestaw.

By
2019-12-28T09:38:58+01:00Sat, 28th Dec '19, 09:16|

Fi stqarrija li xxandret dalgħodu, Repubblika, #occupyjustice u din il-website qalu jinsabu rrabjati u mħassbin dwar dak li qed iseħħ f'pajjiżna. Bosta huma dawk li fehmu li l-cover-up għat-tiġrif istituzzjonali tad-demokrazija tagħna qed tiġi mpinġija bħallikieku hi xi ħaġa normali. Pajjiżna jeħtieġ viżjoni ġdida b'riżq il-bini ta' soċjetà, ekonomija u demokrazija li jkunu sostenibbli u [...]

Provokazzjoni

By
2019-12-28T15:55:16+01:00Sat, 28th Dec '19, 09:06|

Il-kelma ‘provokazzjoni’ ilissnuha biss il-ġwejjef. U jlissnuha meta ma jkollhomx argumenti bis-sens x'joffru u meta jkunu qed ilestu ruħhom biex iwieġbu bil-vjolenza. Meta ma jkunx fadlilhom skużi biex igħawwġu l-fatti u meta ma jibqgħux fil-pożizzjoni li jpinġu l-ġennati bħallikieku dawn għandhom mir-raġuni, isibu ġustifikazzjoni biex ixammru l-kmiem u jfajjru d-daqqiet. Meta l-gvern spiċċawlu l-argumenti u [...]

Fl-2020 mistennija li jkomplu jiżdiedu sewwa l-profitti tal-Electrogas hekk kif il-prezz tas-suq dinji tal-gass jorħos bin-nofs

By
2019-12-27T11:41:50+01:00Fri, 27th Dec '19, 09:33|

Matul is-sena 2020, il-konsumaturi tal-enerġija Maltin mistennija li jkomplu jżidu l-profitti tas-sidien tal-Electrogas grazzi għall-fatt li l-prezz dinji tas-suq tal-liquid natural gas (LNG) se jkompli jorħos minħabba żieda fil-kwantità tal-prodott fis-suq u minħabba produzzjoni żejda tal-istess prodott fl-Istati Uniti, fir-Russja, fil-Qatar u f'pajjiżi oħra li jipproduċuħ u li jesportawħ. Minkejja l-fatt li l-Enemed, id-distributur Malti [...]

Rapporti li Keith Schembri se jsiefer minn Malta mal-familja tiegħu

By
2019-12-26T22:38:39+01:00Thu, 26th Dec '19, 17:50|

Qed nirċievi numru ta' rapporti mhux konfermati li Keith Schembri, dak li kien iċ-chief of staff tal-prim ministru skreditat Joseph Muscat, ser isiefer barra l-pajjiż mal-familja tiegħu. Waqt li qed nikteb, hu u l-membri tal-familja tiegħu qed jistennew fil-VIP area qabel jirkbu fuq ajruplan. Skond il-Pulizija, Keith Schembri qed jiġi investigat dwar allegat involviment tiegħu [...]

Ġieħu ma jista’ jiġbru qatt

By
2019-12-26T21:52:11+01:00Thu, 26th Dec '19, 16:32|

Wara li xxandar rapport minn f'Lovin Malta dwar l-arloġġ tal-idejn tad-ditta Bulgari li jiswa' eluf ta' ewro u li Joseph Muscat aċċetta b'rigal, illum Repubblika ppreżentat rapport li fih talbet lill-Pulizija biex tinvestiga din l-għotja bħala forma ta' tixħim. Dan l-arloġġ tal-idejn kien ingħata b'rigal fi żmien meta l-Konsorzju Electrogas ta' Yorgen Fenech kien jinsab [...]

Joseph Muscat jixtieqlek Milied hieni

By
2019-12-25T19:12:40+01:00Wed, 25th Dec '19, 08:32|

Joseph Muscat għamel tweet b'awgurju tal-isbaħ xewqat għall-Milied. Il- #Milied it-Tajjeb / Merry #Christmas -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 25, 2019 Il-prim ministru skreditat ta' Malta qed iġib ruħu bħal dak il-gvern li jkun wasal fl-aħħar żmien u li, b'ras iebsa liema bħalha, jibqa' jirrifjuta li jifhem dak li jkun qed jiġri madwaru. Joseph [...]

Is-sistema m’hix maħkuma minn marda. Il-marda hi s-sistema stess.

By
2019-12-20T21:43:14+01:00Fri, 20th Dec '19, 18:23|

M'hux bi ħsiebni ningħaqad ma' dawk li bħalissa qed iħossu ruħhom ixxukkjati u diżappuntati. Ivan Camilleri tkeċċa mill-impjieg tiegħu minn mat-Times of Malta għaliex dawk li kienu l-imgħallmin tiegħu dehrilhom li kien għadda lil Yorgen Fenech informazzjoni li hu kien akkwista fil-kors tax-xogħol tiegħu li l-pulizija kien bi ħsiebha tixlieħ bil-qtil ta' Daphne. Is-sens ta' [...]

Sogħba ta’ xejn?

By
2019-12-20T11:22:23+01:00Fri, 20th Dec '19, 10:05|

Chris Cardona issa qed igħid li l-Partit Laburista għandu jkeċċi lil Keith Schembri 'l barra mill-partit. Tgħid għax dan qal li l-mobile kien tilfu? Min jaf proprju issa x'seta' nbidel? Bosta huma dawk li jeħtieġ jiftakru x'kienu qalu proprju dan l-aħħar dwar Keith Schembri. Dawn huma Robert Musumeci u Emanuel Cuschieri. Dawn għadhom tal-fehma li [...]

Iż-żminijiet li ġejjin fuqna

By
2019-12-19T21:02:37+01:00Thu, 19th Dec '19, 17:06|

Is-sitwazzjoni li jinsab fiha il-pajjiż bħalissa hi waħda ta' tħassib kbir. Keith Schembri għadu jiġri barra minkejja li għawweġ il-fatti minn fuq il-pedina tax-xhieda. Ħadd ma emmnu ħlief, milli jidher, il-korp kollu tal-pulizija. L-iskużi li ġab kienu mill-aktar banali. ‘Kont qed naqra' u ma kontx naf li kelli nitla' l-qorti’. ‘Tlift il-mobile’. ‘Huwa minnu li [...]

Rajnihom mal-faxxisti u xebbaħnihom magħhom

By
2019-12-18T21:26:14+01:00Wed, 18th Dec '19, 16:58|

Il-membri tal-Parlament Ewropew illum intalbu jivvutaw dwar jekk Joseph Muscat għandux iwarrab minnufiħ jew inkella jitħalla jgawdi l-aħħar Milied tiegħu f'Kastilja. Il-biċċa l-kbira tagħhom qalu li għandu jwarrab issa. Il-lista ta' dawk li vvutaw kontrih ma tispiċċa qatt. Mela ejjew nagħtu daqqa t'għajn lejn il-lista ta' dawk li għalihom ma jkun ġara' xejn jekk Joseph [...]

Se nkunu l-aqwa fl-Ewropa, kien qalilna

By
2019-12-19T08:58:17+01:00Wed, 18th Dec '19, 13:26|

581 membru tal-Parlament Ewropew ivvutaw favur riżoluzzjoni li tħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex minnufiħ "tibda' djalogu" ma' Malta biex tissewwa l-ħsara li din għamlet lis-saltna tad-dritt fil-pajjiż. Jidher ċar li kliem Owen Bonnici ma mpressjonaw xejn. Kienu biss 26 ewroparlamentari li vvutaw kontra l-mozzjoni, ħafna minnhom nazzjonalisti tal-lemin estrem li għalihom il-Parlament Ewropew lanqas biss għandu [...]

Egrant (7): L-oppożizzjoni għandha tinfluwenza l-ġrajjiet u mhux toqgħod gallarija ssegwihom

By
2019-12-18T20:53:37+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:30|

Xogħol l-oppożizzjoni m'huwiex dak li jikkummenta dwar ġrajjiet kurrenti. Oppożizzjoni għandha r-rwol kostituzzjonali li tagħmel l-għassa fuq il-gvern u m'għandhiex titkellem biss. Il-battalja prinċipali għandha tkun miġġielda fil-Parlament iżda huwa fatt li din l-istituzzjoni mhix taqdi d-dmirijiet li kienet nħolqot biex taqdi. F'dan il-każ, il-qorti ntalbet tidħol fil-mertu dwar jekk kienx sewwa li l-gvern ma [...]

Egrant (6): L-eżonerazzjoni tal-koppja Muscat fil-konklużjoni tar-rapport tal-inkjesta ma taqbilx mal-kontenut tal-bqija tar-rapport

By
2019-12-18T19:41:10+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:28|

Il-konklużjonijiet tar-rapport li xxandru aktar minn sena ilu jeżoneraw lill-koppja Muscat fuq premessa li l-inkjesta ma sabitx provi li huma s-sidien ta' Egrant u li allura ma setgħux kienu huma s-sidien. Minn dak li qrajt s'issa - u din il-konklużjoni tiegħi tista' tinbidel wara li nkun flejt sewwa r-rapport - ma jidher li hemm xejn [...]

Egrant (5): Dan il-pajjiż għadu ma fehemx ir-rwol tal-whistleblowers x’inhu

By
2019-12-18T15:28:04+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:25|

Meta l-inkjesta rrakkomandat li Maria Efimova għandha tiġi investigata għall-kalunji u ġurament falz wara li x-xhieda tagħha kienet fetħet tant għajnejn dwar il-frodi u l-qerq li kien għaddej fil-Pilatus Bank, din uriet li ma fehmet xejn dwar x'inhi l-funzjoni ta' whistleblower. Bl-eċċezzjoni ta' Jonathan Ferris li ssemma' fir-rapport tal-inkjesta, Maria Efimova weħidha ma kellha xejn [...]

Egrant (4): Għandna nibqgħu ninsistu biex insiru nafu sid l-Egrant min hu jew min hi

By
2019-12-18T14:49:10+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:23|

Limitati kemm setgħu kienu limitati t-termini ta' riferenza tal-inkjesta u, tenut kont tal-allegazzjonijiet dwar Egrant u l-kuntest li fih kienet inħolqot il-kumpannija sigrieta flimkien ma' Hearnville u Tillgate, l-pulizija kienet fid-dmir li taħdem biex tistabbilixxi min kien il-“bearer” tal-ishma fil-kumpannija sigrieta Egrant bejn  Marzu 2013 u dakinhar li ġiet xjolta l-istess kumpannija. Inkjesta maġisterjali dmirha [...]

Egrant (3): L-inkjesta Egrant m’għarblitx il-provi kollha li nġiebu quddiemha

By
2019-12-18T14:02:30+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:20|

L-inkjesta żgur naqset li tgħarbel prova waħda: il-prova li Michelle Buttigieg, is-sieħba ta' Michelle Muscat fin-negozju falz li semmewħ Buttardi, kienet ħallset f'daqqa dejn li kienet qed tagħmel tajjeb għalih ipoteka reġistrata fuq appartament f'Manhattan, New York u dan ftit jiem wara li allegatament kienet irċieviet parti minn ħlas li kien sar favur Michelle Muscat [...]

Egrant (2): Joseph Muscat huwa giddieb sfaċċat u ma jiskruplax li jabbuża minn sigrieti uffiċjali tal-istat għall-vantaġġ personali tiegħu

By
2019-12-18T13:13:13+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:18|

Matul dawn l-aħħar tmintax il-xahar, Joseph Muscat lagħabha tal-vittma u xela' lil Simon Busuttil li kien iffalsifika dokumenti biex jeħel hu għat-twettiq ta' delitt kriminali. Dakinhar li xxandar estratt żgħir tar-rapport is-sena li għaddiet, taha għat-teatrin u waqt konferenza stampa għamel tabirruħu li ma setgħax iżomm id-dmugħ milli jġelben minn xfar għajnejh. Għal ftit minuti, [...]

Egrant (1): il-kriminalità finanzjarja ma tistax tinvestigaha bis-saħħa ta’ inkjesta maġisterjali

By
2019-12-18T12:18:29+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:16|

Sforzi kemm għamel sforzi Aaron Bugeja biex jikteb rapport ta' inkjesta li fiħ 1,501 paġna, dan ir-rapport juri kemm l-istituzzjonijiet tagħna m'humiex armati biżżejjed biex jiġġieldu kontra l-ħasil ta' flus maħmuġin u kontra l-kriminalità finanzjarja. Malta tiftaħar li hi ġurisdizzjoni finanzjarja ta' kwalità u ta' klassi għolja li adottat kemm liġijiet li jitħaddmu f'tax havens [...]

L-ewwel reazzjoni għar-rapport Egrant (0)

By
2019-12-18T11:24:44+01:00Wed, 18th Dec '19, 11:12|

Għadni ma sibtx il-ħin biex naqra r-rapport Egrant minn tarf sa tarf. Dan ir-rapport fiħ 1,501 paġna u ma tistax tiflieħ f'ħakka t'għajn. Dan ir-rapport għad irid jiġi mgħarbel bir-reqqa. Mal-medda taż-żmien, Godfrey Leone Ganado bi ħsiebu jipprovdi sensiela ta' kummentarji analitiċi għal din il-website li ser ikomplu jmexxu d-diskussjoni 'l quddiem. Iżda minn dak [...]

Go to Top