Joseph Muscat irid jibqa’ mkaħħal mas-siġġu tas-setgħa. Iżda din is-setgħa qiegħda tikkrolla f’biċċiet madwaru. Il-bażużli kollha tiegħu jinsabu taħt investigazzjoni jew marru jinħbew. Sar qisu dak li darba kien l-imgħallem ta’ ġgajta kriminali wara li l-bulijiet ikunu lkoll ġew arrestati. Sar qisu re mitluf u ddisprat f’logħba ċess jittama li jsib minn fejn jiskappa.

Fil-frattemp, lil pajjiżna għamlu l-ostaġġ tiegħu. M’għadux jiggvernaħ. S’hawn wasalna. Taħt għajnejn il-Pulizija issa hemm ir-ritratti kollha ta’ dawk li kienu jmexxu lil dan il-pajjiż.

F’Milied minnhom, kienu lkoll imdawrin madwar mejda – rġiel biss.

Fil-Milied ta’ wara, fuq bosta mill-uċuħ ta’ dawk li kienu madwar l-istess mejda, l-Pulizija issa pinġew salib aħmar.

Bilħaqq, mhux ta’ min jammiraħ lil James Piscopo talli ġibed dan ir-ritratt?