L-għaqda tal-istudenti – il-KSU – illum sejjħet laqgħa għall-għaqdiet tal-istudenti, liema laqgħa approvat riżoluzzjoni li ssejjaħ għar-riżenja ta’ Joseph Muscat. Bħala eks-president tal-għaqda tal-istudenti fi żmien meta l-istudenti tal-lum kienu għadhom ma twieldux, inħossni kburi b’dak li seħħ illum.

Għamlu sewwa li semmgħu leħinhom. Issa jeħtieġ li jmexxu li sħabhom – il-futur huwa tagħhom.

Din li ġejja hi l-istqarrija tagħhom.