Ixxukkjati. Iżda ma skantajna xejn.

By
2020-06-22T17:46:53+02:00Sun, 21st Jun '20, 07:53|

Ftit huma dawk li kienu emmnu li Joseph Muscat ma kien jaf xejn dwar dak li kien qed iseħħ taħt imnieħru. Meta fl-2016, kien irrifjuta li jkeċċi lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri meta dawn inqabdu li kienu ħolqu kumpanniji sigrieti fil-Panama, kien ta ħjiel qawwi li hu kien imdaħħal magħhom. U konna fhimna [...]