Għaliex jekk ma nagħmlu xejn, il-qattiela ta’ Daphne jgħadduha lixxa.

Għaliex serqulna flus li jridu jintraddu lura.

Għaliex ma nistgħux nittamaw li ssir il-ġustizzja kemm il-darba din l-inġustizzja titħalla għaddejja.

Għaliex jekk ma jiġux ikkastigati, il-politiċi tal-llum u dawk ta’ għada jibdew jaħsbu li jistgħu jgħadduha lixxa fuq kollox.

Għaliex il-partiti politiċi m’humiex jiffunzjonaw.

Għaliex mhux sewwa li dawk li għandhom il-flus tgħaddi tagħhom dejjem.

Għaliex jekk ma nagħtux każ, inkunu qed naqblu.

Għaliex waqqgħulna wiċċna l-art mal-bqija tad-dinja.

Għaliex ir-reputazzjoni taqlagħlna l-ħobża tagħna.

Għaliex aħna m’aħniex bħalhom.

Għaliex jeħtieġ li ssir xi ħaġa.

Għaliex inħobbu lil pajjiżna.

Għaliex ma nistgħux nibqgħu ċassi.

Għaliex għandna l-ħila li nirbħu.

Għaliex jeħtieġ li nirbħu.

Għaliex inħobbu lil uliedna

Għaliex għadna ma wasalniex.

Għaliex nistgħu naslu.

Għaliex il-familjari ta’ Daphne ma nistgħux inħalluhom weħidhom.

Għaliex għandna lil xulxin.

Għaliex nemmnu fis-sewwa

Ingħaqad magħna llejla quddiem il-bini tal-Parlament fil-Belt Valletta. Ilbes maskra. Żomm id-distanza. Uża minkbek biex issellem. U werżaq kemm tiflaħ.