Il-Prim, bil-kupuni wera kemm għandu ‘big heart’
Mhux bħal ta’ qablu li spiċċa għall-iskart!
Biss fuq il-mewġ
ma jġibx waħda żewġ.
Għax mill-baħar u l-vajrus, issa tela’ anke fl-art!