Il-Qorti Kostituzzjonali tal-Appell tikkonferma li l-gvern kiser id-drittijiet fundamentali tal-familja Caruana Galizia

By
2018-10-08T13:10:36+02:00Fri, 5th Oct '18, 10:35|

Il-Qorti Kostituzzjonali tal-Appell ikkonfermat sentenza ta' l-ewwel Qorti li kienet iddikjarat li l-fatt li Silvio Valletta tħalla jmexxi l-investigazzjoni dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia jammonta għal ksur tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din is-sentenza kkonfermat ukoll is-sentenza tal-ewwel qorti li kienet ordnat it-tneħħija ta' Silvio Valletta mill-investigazzjonijiet. Il-Qorti komposta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi u mill-Imħallfin [...]