Joe Brincat … jidher li fadallek x’tistenna sakemm ikollok iċ-ċans terġa’ tammira l-mafkar tal-Assedju l-Kbir

By
2018-10-25T09:52:20+02:00Tue, 23rd Oct '18, 15:37|

Owen Bonnici għadu kemm tana rendikont fil-Parlament dwar il-famuż Restawr tal-mafkar tal-Assedju l-Kbir fil-Belt Valletta. Qalilna li nefaq €1,600 ta' tliet ġimgħat fuq “tindif tal-bażi, tneħħija tat-tebgħat tax-xema' u taż-żejt, mili ta' fili u tiswija”. Jekk nassumu li l-materjal ġie akkwistat b'xejn - u milli jidher materjal ma tantx kien hemm - fuq perijodu ta' [...]