Edward Scicluna, jaqaw ma kontx moħħok hemm?

By
2018-10-08T13:09:42+02:00Thu, 4th Oct '18, 14:27|

Aqraw dan il-bran (Brussels Playbook) meħud mir-rivista Politico ta' dalgħodu. Tistgħu taqraw l-artiklu kollu fil-link għat test oriġinali. “INĊIDENT DIPLOMATIKU: Il-Ministru tal-Finanzi ta' Malta Edward Scicluna ħa ħasda  kbira hekk kif beda' jaqra l-ġurnali ta' nhar l-Erbgħa u qara' wkoll din l-istorja fuq il-FT. Il-Kummissarju tal-Ġustizzja Vĕra Jourová ddikjarat li qiegħda tħejji ordni mandatarja lill-awtoritajiet [...]

Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinvestiga lil Chris Cardona fuq ġurament falz

By
2018-10-08T13:08:27+02:00Thu, 4th Oct '18, 14:01|

Chris Cardona għadu qatt ma xehed quddiem il-qorti biex igiddeb lil Daphne Caruana Galizia wara din kienet kitbet li hu kien ħa sehem f'orġja sesswali ma' prostituta mħallsa waqt li kien imsiefer fuq xogħol tal-gvern. Għal min ma jafx, meta tippreżenta kawża ta' libell fil-qorti jkollok tikkonferma bil-ġurament li dak li qed issostni huwa minnu. [...]

Il-“phone records” ta’ Chris Cardona ta’ dak il-lejl fil-burdell m’huma qatt se jinkixfu

By
2018-10-04T15:05:48+02:00Thu, 4th Oct '18, 10:00|

Joe Gerada, l-persuna l-oħra li ħa sehem f'orġja sesswali f'burdell Ġermaniż flimkien ma' Chris Cardona u ma' prostituta mħallsa, ċeda ż-żewġ libelli li kien għamel kontra Daphne Caruana Galizia meta din kienet għamlet l-allegazzjonijiet tagħha dwar din l-istorja. Bis-saħħa ta' din il-manuvra tant mistennija tal-ħabib u konsulent imħallas ta' Chris Cardona (biex inkun ċar, imħallas [...]

Go to Top