F*** off, qallu

By
2018-10-02T15:40:13+02:00Mon, 1st Oct '18, 13:15|

Se ngħid dak li nħoss anki jekk inkun l-uniku bniedem li ngħidu. Ieqfu aħsbu ftit fuq din il-biċċa tlablib żejjed u aħsbu wkoll dwar l-implikazzjonijiet. Ta' sikwit Daphne Caruana Galizia kienu jiġuha ħsibijiet dwar kemm kienet tinsab weħidha, għalkemm minn dak li naf b'ċertezza, qatt ma ddubitat it-twemmin tagħha. Jien m'għandix il-konvinzjoni tal-azzar li kellha [...]

STAR COMMENT: jien xhedt fl-inkjesta Egrant

By
2018-10-02T15:41:11+02:00Mon, 1st Oct '18, 10:32|

Dan li ġej inkiteb minn Godfrey Leone Ganado fil-kummenti ta' taħt il-post ta' dalgħodu ntitolat Min hu l-klijent tiegħek? Aqraw il-kumment. Jien ukoll ktibt xi ħaġa taħtu: Jekk Michelle Muscat kixfet pubblikament il-fatt li Michelle Buttigieg kienet dehret quddiem il-maġistrat Bugeja, u jekk Michelle Muscat għaddiet lill-pubbliku informazzjoni dwar dak li qalet Michelle Buttigieg lill-maġistrat, [...]

Jidhirlek li m’humiex affarik kwistjonijiet dwar kunflitt ta’ interess?

By
2018-10-02T15:44:39+02:00Mon, 1st Oct '18, 09:42|

Forsi int wieħed minn dawk li huma tal-fehma li l-kunflitti ta' interess li jista' jkollhom persuni pubbliċi m'humiex affari tiegħek ġaladarba dawn ikun qed jagħmlu "biċċa xogħol tajba" huma u jiggvernaw il-pajjiż. U forsi ma jinteressakx li Owen Bonnici huwa l-Ministru tal-Ġustizzja u l-avukat personali ta' min fl-istess waqt ikun is-suġġett ta' inkjesta kriminali. Iżda [...]

Il-klijent tiegħek min hu?

By
2018-10-01T15:18:36+02:00Mon, 1st Oct '18, 09:18|

Bil-mod il-mod, bosta huma dawk li qed jintebħu dwar kemm kienet gravi l-istqarrija li għamel Peter Grech meta kixef il-fatt li Owen Bonnici għadu jaħdem bħala avukat fl-istess żmien li qiegħed jiffunzjona bħala ministru. Ir-regolament li jipprojbixxi lill-ministri milli jaħdmu fil-professjoni tagħhom ma sarx biex iġiegħlhom jillimitaw fuq id-dħul finanzjarju tagħhom jew biex jassikura li [...]

Go to Top