Agħtu daqqa t’għajn lejn dak li kiteb fi tweet Karol Aquilina wara li Keith Schembri l-akkużi ta’ korruzzjoni fil-konfront tiegħu għażel li jħallihom għaddejjin biex jiġix imġiegħel jammettihom taħt ġurament fil-qorti.