Naħseb li diġà smajtu li, fil-jiem li ġejjin minħabba raġunijiet ta’ sigurtà, ser ikolli nitlaq mill-pajjiż. Kif forsi tistgħu timmaġinaw, għandi seba’ mitt sena biex ikolli moħħi mistrieħ wara li dawn ir-raġunijet jinstab tarf tagħhom. Il-familja tiegħi tgħix f’Malta, dari tinsab hawn u naqla’ ħobżi minn hawn ukoll. Għaldaqstant nixtieq nibqa’ hawn, jekk ikun possibbli.

Iżda, eżatt bħal ħaddieħor, jien ukoll għandi responsabbiltajiet xi nġorr u dawn iġegħluni biex, għal żmien temporanju, indabbar rasi lejn pajjiż ieħor.

Madankollu nixtieq niċċara waħda. Li kieku ridt, stajt qbadt l-aktar triq faċli għalija, jiġifieri dik li ma nibqax nikteb. Bis-saħħa t’hekk ma kienx ikolli għalfejn immur imkien. Għaldaqstant mhux biħsiebni nieqaf mill-kitba. Iżda ser insiefer lejn pajjiż ieħor biex inkun nista’ niffoka aħjar fuq xogħli u ma jkollix għalfejn nibqa’ inħabbel rasi dwar it-telefonati anonimi li ta’ spiss nirċievi matul il-lejl.

U ħaġ’oħra. Naf li f’dak li ninsab għaddej minnu bħalissa, m’iniex waħdi. Ismi qed jissemma fl-aħbarijiet minħabba intervista li jien kont tajt lil website Taljan, iżda tafu – għaliex hekk qrajtu – li hemm ġurnalisti, attivisti, avukati u uffiċjali pubbliċi oħrajn li bħalissa jinsabu taħt pressjoni kbira u għandhom ħafna għalxiex jinkwetaw. Jien għandi vantaġġ fuqhom għaliex xogħli jien nista’ nkompli nwettqu b’mod remot. Iżda huma ma jistgħux.

Għaldaqstant toqogħdux tinkwetaw għalija. Iżda għandkom għalxiex tinkwetaw għal dawn in-nies qalbiena. Ibqgħu magħqudin. Bħalissa hemm numru ta’ ġrieden b’daharhom mal-ħajt li qed jintebħu li tagħhom għad tasal ukoll. U, bla dubju, ser tasal.

Meta ċ-ċirkostanzi jkunu jippermettu, jien biħsiebni nirritorna lura lejn pajjiżi.

Sadattant, dan il-blog ser jibqa’ għaddej.