Komdu bl-impunità li hawn

By
2019-06-13T15:02:15+02:00Wed, 12th Jun '19, 19:03|

L-Oppożizzjoni tat indikazzjoni li m'hix bi ħsiebha tappoġġja abbozz tal-liġi li ressaq il-gvern biex bis-saħħa ta' emenda fil-Kostituzzjoni jinqasam fi tnejn ir-rwol tal-Avukat Ġenerali, u jinżamm u jissaħħaħ il-kontroll li għandu l-prim ministru fuq dawk l-istituzzjonijiet li suppost għandhom is-setgħa li jikkontrollaw l-imġieba tiegħu. Din hi aħbar tajba għaliex bis-saħħa ta' dan l-abbozz sitwazzjoni li [...]

Il-Qorti mitluba tordna lil Ministri li jxandru s-sors tal-kwotazzjoni mill-parti mhux imxandra tar-rapport tal-inkjesta Egrant

By
2019-06-13T15:03:10+02:00Wed, 12th Jun '19, 13:48|

Repubblika ippreżentat rikors li fih talbet lill-qorti tordna lill-Ministri Konrad Mizzi, Edward Scicluna u Chris Cardona jgħaddulha kopja tad-dokument li kienu kkwotaw minnu fil-proċeduri tal-qorti li jifforma parti minn estratt tar-rapport tal-inkjesta Egrant li għadu ma ġiex ippublikat. Infakkar li l-Avukat Ġenerali kien xandar madwar 50 mill-1,500 paġna tar-rapport tal-inkjesta, għalkemm kopji tar-rapport kienu ġew [...]

Wasal fit-tmiem

By
2019-06-13T15:04:02+02:00Wed, 12th Jun '19, 13:13|

Wieħed għandu mnejn jasal għall-konklużjoni li t-tmexxija qasira u mimlija skossi ta' Adrian Delia waslet biex tintemm. Iżda bis-saħħa ta' wirja ta' kunfidenza żejda, Delia xorta waħda qed jipprova jagħti l-impressjoni li għad jista' jibqa' jferfer fil-wiċċ. Fil-laqgħa tal-bieraħ tal-Grupp Parlamentari, saħansitra lanqas il-viċi kapijiet tal-PN ma qabżu għalih. Jidher li Robert Arrigo u David [...]

Repubblika: Waqqaf it-tibdil fil-Kostituzzjoni

By
2019-06-10T15:17:36+02:00Mon, 10th Jun '19, 15:17|

Stqarrija ta' Repubblika tal-lum: IL-PARLAMENT M’GĦANDUX JAPPROVA EMENDI KOSTITUZZJONALI MINGĦAJR KONSULTAZZJONI Repubblika hi mħassba bl-abbozz ta’ liġi li l-gvern qed iressaq illejla quddiem il-Parlament biex jemenda l-Kostituzzjoni u tappella lid-Deputati jirrifjutaw dan l-abbozz jekk iridu riformi Kostituzzjonali serji, li jindirizzaw il-problemi li suppost isolvu, u li huma adottati b’kunsens wiesgħa tal-komunità Maltija. Mhux vera li [...]

Il-Grupp Parlamentari tal-PN għandu joqgħod b’seba’ għajnejn

By
2019-06-10T15:21:17+02:00Mon, 10th Jun '19, 07:29|

Id-diskorsi tal-bieraħ tal-mexxejja politiċi kellhom tema komuni. It-tnejn li huma jippretendu li għandna niżfnu għad-daqq tagħhom. Araw ftit kif il-bieraħ Joseph Muscat qal li jinsab inkwetat għall-fatt li l-firdiet li hemm fil-PN jistgħu ifissru li ma jkollux il-maġġoranza ta' żewġ terzi li hi meħtieġa biex iwettaq il-bidliet Kostituzzjonali li jrid hu.  Jidher li l-Prim Ministru [...]

X’mingħalih se jirbaħ Adrian Delia?

By
2019-06-10T15:18:51+02:00Thu, 6th Jun '19, 13:39|

Ta' Xarabank ħabbru li għada Adrian Delia, bħala gladjatur prim, se jiddibatti ma' Franco Debono, David Thake, Wayne Hewitt, George Tabone tal-Gram Jewellers u ċertu Jeremy Camilleri li jingħad li kien jaħdem mal-General Workers’ Union. Lovin' Malta  - nittama li b'mod ironiku - sejħet lil dan l-iżvilupp bħala "manuvra kuraġġjuża" minn naħa ta' Adrian Delia. [...]

Malta mitluba tikkonsulta dwar il-qasam tar-riformi fil-ġustizzja mal-Kummissjoni ta’ Venezja

By
2019-06-10T15:20:14+02:00Thu, 6th Jun '19, 09:51|

HXJ983 Brussels, Belgium. 28th Mar, 2017. Press conference of Minister Justice of Malta Owen Bonnici and Commissioner Vera Jourova at the European Council. Credit: Leo Cavallo/Alamy Live News Għejjun mill-Kummissjoni Ewropea qaluli li l-Kummissarju għall-Ġustizzja Vera Jourova saħqet dwar il-ħtieġa li r-riformi fil-qasam tal-ġustizzja għal Malta jiġu mgħarbla sewwa u li l-gvern Malti [...]

Minn fejn ġibtuha l-kwotazzjoni mir-rapport Egrant?

By
2019-06-05T16:22:22+02:00Wed, 5th Jun '19, 10:46|

Fil-Qorti, Edward Scicluna, Chris Cardona u Konrad Mizzi ġabu r-raġunijiet tagħhom il-għala jidhrilhom li m'għandhiex issir inkjesta biex tgħarbel l-imġieba tagħhom fejn għandu x'jaqsam l-iskandlu dwar l-isptarijiet VGH. Wieħed jeħtieġ li jifhem li, f'dan l-istadju, m'hix qed tiġi mgħarbla il-ħtija jew in-nuqqas ta' ħtija tagħhom. Iżda, fid-dawl ta' dak li diġà huwa magħruf, il-Maġistrat jeħtieġ [...]

Storja dwar żewġ intervisti

By
2019-06-05T16:21:24+02:00Tue, 4th Jun '19, 18:00|

Illum ixxandru żewġ intervisti online fuq il-ġurnali. It-Times of Malta intervistat lil Adrian Delia, filwaqt li The Malta Independent intervistat lil Mark Anthony Sammut. Segwuhom it-tnejn. F'dawn l-aħħar ġranet, is-suġġetti li tkellmu dwarhom diġà ġew ittrattati b'mod estensiv fl-istampa kif ukoll minn din il-website. U l-ġurnali online stess ipprovdew sunt tal-intervisti li xandru. Dan li [...]

Dak li ma qalx Jean Pierre Debono

By
2019-06-04T07:19:21+02:00Mon, 3rd Jun '19, 13:37|

Jekk għadek ma qrajtx "l-ispjegazzjoni" ta' Jean Pierre Debono għamel dan qabel taqra' dan li-ġej. Huwa għamel ċaħdiet u ħareġ bi skużi u ttanta jispjega - jien xandart dak kollu li kiteb għaliex huwa ġust li wieħed ikun jaf il-verżjoni tiegħu x'inhi. Iżda l-bużillis jinsab hawn. Il-kredibilità tal-"apoloġija" ta' Jean Pierre Debono hi msejsa fuq [...]

Il-PN iħabbar li Jean Pierre Debono mhux ser jokkupa s-siġġu Parlamentari

By
2019-06-03T16:37:40+02:00Mon, 3rd Jun '19, 12:45|

Fi stqarrija qasira mxandra fuq Net News, il-PN ħabbar li Jean Pierre Debono lil Adrian Delia qallu li "mhux bi ħsiebu jaċċetta s-siġġu Parlamentari li ngħata lilu f'proċess demokratiku fi ħdan l-istrutturi tal-PN". Net News qal li kien ser iforni aktar informazzjoni aktar tard. Din hi kopja tal-ittra li Jean Pierre Debono bgħat lill-kap tiegħu [...]

In-ngħaġ u l-ilpup

By
2019-06-04T07:22:26+02:00Mon, 3rd Jun '19, 11:57|

Bħalissa teżisti babilonja sħiħa u l-fergħat tiegħu - dawk li m'humiex taħt il-kontroll ta' Jean Pierre Debono  - wieħed wara l-ieħor ħarġu kontra d-dħul tiegħu fil-Parlament. Il-Viċi Kap Robert Arrigo uża kliem iebes ħafna biex fisser il-karattri ta' Jean Pierre Debono u ta' martu Kristy. “Dawn m'humiex ngħaġ,” kiteb Arrigo. “Dawk ilpup”. Il-membri parlamentari kif [...]

Issa s-sabar ta’ kulħadd intilef

By
2019-06-03T16:40:09+02:00Sun, 2nd Jun '19, 23:06|

Rapport fit-Times of Malta tal-lum jitkellem dwar id-diskors à la Fidel Castro ta' Adrian Delia fuq ir-radju fejn ġie rappurtat li qal li hu — jiġifieri Adrian Delia — ‘waħħal fl-“establishment” għat-taħwid li bħalissa jinsab għaddej minnu l-PN, u wissa' li kien għoddu tilef is-sabar. Matul diskorsu ddefenda id-deċiżjoni tal-Partit li jagħżel lil Jean Pierre [...]

Is-siġġu li kien ġie mwiegħed

By
2019-06-02T23:21:29+02:00Sat, 1st Jun '19, 15:46|

Anki fl-isfond ta' dak kollu li seħħ f'dawn l-aħħar sentejn u b'mod partikolari dak li seħħ f'dawn l-aħħar erbat ijiem, d-deċiżjoni li ħa llum il-Kumitat Eżekuttiv tal-PN se tħalli r-riperkussjonijiet. Il-Partit dalgħodu ssakkar f'kamra biex idur dawra miegħu nnifsu u, ħin bla waqt, feġġet splużjoni. Waqt li kien għaddej id-dibattitu kien hemm min ta x'jifhem [...]

GUEST POST: Eks-strateġista tal-PN jagħti ħarsa lejn ir-riżultati ta’ din il-ġimgħa

By
2019-06-02T23:19:37+02:00Sat, 1st Jun '19, 07:33|

L-awtur ta' din il-kitba kien bgħatli l-ħsibijiet tiegħu wara li ħareġ ir-riżultat tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Din hija t-tieni parti li nkitbet wara li l-bieraħ ħarġu r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali.  Ir-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għadhom kemm ixxandru. Ir-riżultat diżastruż li ġarrbu tal-Mod Ġdid il-Ħadd li għadda ġie konfermat bl-aktar mod ċar fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli. Jien u nikteb [...]

Go to Top