Jekk Muscat jaf b’persuni oħrajn li rċievew arloġġi tal-idejn tad-deheb b’rigal u ma jridx jikxef min huma, se jkollu jwieġeb għal xilja kriminali oħra

By
2020-01-07T18:44:40+01:00Tue, 7th Jan '20, 17:05|

L-iskuża li qed iġib Joseph Muscat li ma kienx l-uniku wieħed li rċieva arloġġ tal-idejn esklussiv tad-deheb abjad mingħand Yorgen Fenech, m'hi skuża xejn. 'Iva , Sur Imħallef, qtilt partita Lhud. Iżda dak iż-żmien kulħadd kien qed jagħmel hekk'. Skuża bħal din, anki f'Nuremberg kienu stħaw joħorġu biha. Kull darba li jsib ruħu b'dahru mal-ħajt, [...]

U żgur li affari tagħna!

By
2020-01-07T21:49:03+01:00Tue, 7th Jan '20, 15:16|

Joseph Muscat għandu seba' mitt sena biex jerġa' jsir "persuna privata" wara li jirtira mill-politika. Ma jkollux għalfejn joqgħod jara kif jagħmel biex jiżloq milli jwieġeb għal mistoqsijiet tedjanti. Illum bħal donnu stenna li m'għandniex noqgħodu ndejjquh meta wieġeb għal mistoqsijiet dwar il-vjaġġ lussuż li għamel dan l-aħħar lejn id-Dubaj.  Meta jsiru mistoqsijiet dwar infieq [...]

Go to Top